Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος    «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νομίμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί».
(Άρθρο 19, Σύμβαση)

Ως θεσμός που εντέλλεται, δυνάμει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, να προστατεύει και να διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού, το Γραφείο της Επιτρόπου, έχει αυξημένη ευθύνη και υποχρέωση υιοθέτησης και αποτελεσματικής εφαρμογής πολιτικής προστασίας των παιδιών. Η Πολιτική βασίζεται στις 4 Αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (στο εξής «η Σύμβαση»): την Αρχή της Μη Διάκρισης, την Αρχή της Συμμετοχής, την Αρχή της Ανάπτυξης και το Συμφέρον του Παιδιού.

Η Πολιτική Προστασίας Παιδιών αποτελεί εργαλείο, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες, οι πολιτικές, αλλά και τα προγράμματα του Θεσμού είναι «ασφαλή» για τα παιδιά, αλλά και ότι η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή των παιδιών στις δράσεις ή ενέργειες του Θεσμού διενεργείται και υλοποιείται στη βάση της διασφάλισης όλων των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου των 4 Αρχών της Σύμβασης.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι τα μέλη της ομάδας δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για τα παιδιά, αλλά και ότι τα μέλη της ομάδας προστατεύονται ακολουθώντας διαδικασίες που διασφαλίζουν και προάγουν την προστασία των παιδιών. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι μέσα από τη συμμετοχή του στις δράσεις του Γραφείου, το κάθε παιδί αναπτύσσεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Πολιτική αναπτύχθηκε για να εξασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, διοικητικών ή άλλων πρακτικών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και συμμετοχή των παιδιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο το συμφέρον τους αλλά και ότι δεν θα προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στα παιδιά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δράση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat politiki prostasia pedion final.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top