Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της κείμενης εθνικής νομοθεσίας που διέπει την υιοθεσία [ Περί Υιοθεσίας Νόμος, 19(Ι)/ 95] ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της Κεντρικής Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προτού δηλαδή εγκαθιδρυθεί ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στόχος της Επιτροπής ήταν μέσα από τον επιχειρούμενο εκσυγχρονισμό να ενσωματωθεί στην εθνική η Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία του Παιδιού και τη Συνεργασία με τις Διακρατικές Υιοθεσίες και να εναρμονιστεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της Επιτροπής, την προσπάθεια αυτή, συνέχισαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες το Δεκέμβριο του 2008 ετοίμασαν σχετικό προσχέδιο Νομοσχεδίου ( Περί Υιοθεσίας Νόμος του 2008), το οποίο μου απεστάλη για σχόλια και παρατηρήσεις.

Στα πλαίσια της σχετικής αλληλογραφίας, που οποία είχα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της μετέφερα την άποψη ότι το υπό εξέταση Νομοσχέδιο δεν επιτύγχανε τον εκσυγχρονισμό της κείμενης νομοθεσίας καθότι υστερούσε σαφώς στην αντιμετώπιση κομβικών ζητημάτων που άπτονταν των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις ανωτέρω Διεθνείς Συμβάσεις, τόσον όσον αφορά τις εθνικές υιοθεσίες όσο και τις διακρατικές. Στα πλαίσια της ίδιας αλληλογραφίας εισηγήθηκα την ολοκληρωτική αναθεώρηση του Νομοσχεδίου στη βάση των λεπτομερών παρατηρήσεων/ εισηγήσεων που κατέθεσα.

Το 2011 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην ετοιμασία νέου προσχεδίου Νομοσχεδίου το οποίο προς ήταν εμφανώς βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο [ “O περί Υιοθεσίας Νόμος του 2008”]. Με ικανοποίηση είδα τις πλείστες των παρατηρήσεων και εισηγήσεων μου – τις οποίες είχα καταθέσει επί του Νομοσχεδίου του 2008 - να ενσωματώνονται στο νέο προσχέδιο.

Κατέθεσα τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις μου και επί νέου οι οποίες, και πάλι με ικανοποίηση είδαν να ενσωματώνονται στο τελευταίο προσχέδιο που έχουμε στη διάθεσή μας και τιτλοφορείται «Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 2013» επιτυγχάνοντας την εναρμόνισή στα ζητήματα υιοθεσίας με τις κυρωθείσες από τη Δημοκρατία Συμβάσεις (α) των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (β) της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία αναφορικά με τη Διακρατική Υιοθεσία και (γ) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Πρόσφατα σε διαβούλευση που είχα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Γραφείο της, διαπίστωσα ότι διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά συγκεκριμένες πρόνοιες του Νομοσχεδίου. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται (α) το θέμα της ιδιωτικής τοποθέτησης και (β) καθορισμός ορίων ανώτατης ηλικίας για τους υποψήφιους υιοθετούντες Στα πλαίσια της συνάντησης διατύπωσα τη θέση ότι ενδεχόμενη τροποποίηση του νομοσχεδίου που έχουμε ενώπιον μας, προς την κατεύθυνση προς την οποία προβληματίζεται η Υπουργός, θα σημαίνει παρέκκλιση από το πλαίσιο αρχών το οποίο διασφαλίζει την προάσπιση του συμφέροντος του παιδιού στο πλαίσιο της υιοθεσίας.

Τη θέση αυτή ανέπτυξα εκτενώς στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την υιοθεσία, την οποία οργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 12/04/214.

Στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου βρίσκονται αναρτημένα η παρουσίαση της Επιτρόπου όσο και τα πιο κάτω, σχετικά, κείμενα:

  • Commissioner for Human Rights, Council of Europe: Adoption and Children: A Human Rights Perspective, 2011
  • Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption (33), HccH, 1993
  • Committee on the Rights of the Child, 40th Session, 2005
  • International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family, Private Adoptions, 2014
  • Special Commission on the practical operation of the Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (17-25 June 2010), Conclusions and Recommendations
Κατεβάστε το αρχείο PowerPoint Υιοθεσίες 12.04.2014 (1)-Παρουσίαση final 15 4 2014.ppt
Κατεβάστε το αρχείο Word International reference center.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat adop2010concl_e.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Council of Europe Adoption and Children.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat CRC_40.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 33. Convention Intercountry Adoption HccH.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top