Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Στο παρόν στάδιο το Γραφείο είναι στελεχωμένο με δέκα λειτουργούς.

Οι λειτουργοί του Γραφείου είναι οι εξής:


Μαρία Ρωσσίδου: Επικεφαλής ΓΕΠ-Ψυχολόγος

Χριστιάνα Πασά: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Εύη Παναγή: Λειτουργός ΓΕΠ-Ψυχολόγος
Τώνια Σιαμπτάνη: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Ελένη Κοτζιαμάνη: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Μιχάλης Κορομίας- Λειτουργός ΓΕΠ- Εκπαιδευτικός
Σάββας Αντρέου- Λειτουργός ΓΕΠ
Αναστάσιος Τσανάκας- Λειτουργός ΓΕΠ
Όλγα Μαυρίδου- Διοικητικός Λειτουργός

Back To Top