Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Συμμετοχή Δημοτικού Σχολείου Κλήρου στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα»

Στις 21 Ιανουαρίου 2015 το Δημοτικό Σχολείο Κλήρου συμμετείχε στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». Τα παιδιά εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για τον παιγνιώδη τρόπο με τον οποίο γνώρισαν τα δικαιώματά τους και δήλωσαν την ετοιμότητά τους να οργανώσουν παρόμοιες δραστηριότητες για τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου τους. Η Επίτροπος δήλωσε με τη σειρά της ότι θεωρεί τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως «μικρούς επίτροπους» και αναμένει από αυτά να αναλάβουν τις δικές τους πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της σχολικής τους μονάδας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top