Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η πρώτη συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο “Children’s life quality: participation, recreation and play” (CICADA) πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019 στη Λευκωσία. Το έργο CICADA είναι εμπνευσμένο από το άρθρο 31 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αναφέρεται στο δικαίωμα των παιδιών στο παιχνίδι, στην ξεκούραση και στην ψυχαγωγία. Κύριος στόχος του έργου είναι η χαρτογράφηση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των νεαρών ατόμων, με σκοπό την ενίσχυση της ισχύουσας πολιτικής που αφορά στην ευημερία των παιδιών και την καθιέρωση καλών πρακτικών, προοπτικών και ευκαιριών οι οποίες ενισχύουν την ποιότητα της ζωής τους. Το έργο επιδιώκει, επίσης, να διερευνήσει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις επιλογές που έχουν στη διάθεση τους τα παιδιά σε σχέση με την ψυχαγωγία και το παιχνίδι και να εντοπίσει τα εμπόδια που πιθανόν να δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής τους.

Το CICADA χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από τη Βασική Δράση 2 του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο CICADA συμμετέχουν συνολικά πέντε εταίροι από τρεις ευρωπαϊκές χώρες: α) Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος) β) το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κύπρος), γ) το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Κύπρος), δ) το ερευνητικό κέντρο CSI-Center for Social Innovation (Κύπρος) και ε) ο οργανισμός SPEL-Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino LDA (Πορτογαλία) .
Το έργο άρχισε τις εργασίες του τον Οκτώβριο 2019 και έχει διάρκεια 24 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό 210230.00 ευρώ. Το έργο θα αναπτύξει πακέτα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που θα περιλαμβάνουν διδακτικό-διαδραστικό υλικό, δραστηριότητες και εργαλεία μάθησης (βάσει του προτύπου ECVET). Τα παραδοτέα του έργου θα είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω ιστοσελίδας, διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και μιας εφαρμογής (app) για κινητά τηλέφωνα. Τα τεχνολογικά μέσα θα αξιοποιούν πολυμέσα, παιχνίδια (gamification) καθώς και ποικίλα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας. Θα περιλαμβάνουν επίσης τράπεζα υλικού. Το υλικό το οποίο θα παραχθεί θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και επιλεγμένες ενότητες θα μεταφραστούν στα Ελληνικά και στα Πορτογαλικά. Επιπλέον, στο πλαίσιο του CICADA, θα αναπτυχθεί Οδηγός Επιμόρφωσης και Προσαρμογής Πολιτικής στη μορφή διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου.

Εκδηλώσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες τον Μάη του 2021 και θα έχουν τη μορφή εργαστηρίων στα οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλους τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς σε τοπικό επίπεδο. Θα διοργανωθεί, επίσης, διεθνές συνέδριο στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2021, ώστε το ευρύ κοινό να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το έργο μέσω της ιστοσελίδας του http://www.cicada-erasmus.eu/ καθώς επίσης και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, facebook https://www.facebook.com/CICADA_eu-105887637600255/ και twitter https://twitter.com/CicadaEu.
Κατεβάστε το αρχείο Word PressRelease_CICADA_December 2019 Gr.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top