Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


  Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τα παιδιά για τα δικαιώματά τους

  • Ακούει τα παιδιά και εντοπίζει τις ανάγκες, απόψεις και εισηγήσεις τους και τις προωθεί

  • Διαφωτίζει και κινητοποιεί την κοινωνία ώστε αυτή να δραστηριοποιηθεί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα

  • Ελέγχει ότι οι πολιτικές και πρακτικές κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων είναι συμβατές με τα δικαιώματα του παιδιού και προβαίνει σε εισηγήσεις για βελτίωσή τους

  • Ελέγχει ότι οι νομοθεσίες είναι εναρμονισμένες με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διεθνείς συμβάσεις και προβαίνει σε εισηγήσεις για βελτίωσή τους

  • Επηρεάζει τους αρμόδιους φορείς, κυβερνητικούς και μη, για υλοποίηση θετικών αλλαγών προς το συμφέρον των παιδιών

  • Εκπροσωπεί τα παιδιά σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες

Back To Top