Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ

Τηλεδιάσκεψη της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με την Παιδοβουλή σχετικά με θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΕΠΔΠ) πραγματοποίησε, στις 18/05/2020, τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της Κυπριακής Παιδοβουλής. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης η Επικεφαλής και Λειτουργοί του Γραφείου της ΕΠΔΠ καθώς και η Γενική Συντονίστρια της Παιδοβουλής.

Η ΕΠΔΠ εξέφρασε την ικανοποίηση της για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης τονίζοντας τη σημασία της μεγαλύτερης εμπλοκής και συμμετοχής των παιδιών για τα θέματα που τα αφορούν.

Ακολούθως ενημέρωσε τα παιδιά για όλες τις ενέργειές της και τις παρεμβάσεις που έγιναν αναφορικά με τα πολλαπλά ζητήματα που ανέκυψαν κυρίως στην εκπαίδευση σε συνάρτηση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί εκ μέρους αρμοδίων/συναρμοδίων Υπουργείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Μέχρι στιγμής οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν κάτι που επισημάνθηκε και στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κατά την τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα στις 13/05/2020, ο οποίος βεβαίωσε ότι σύντομα θα ανταποκριθεί.

Τα θέματα που απασχόλησαν τους εκπροσώπους της Παιδοβουλής ήταν ανάμεσα σε άλλα και το ζήτημα της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής (ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής), την παροχή ίσων ευκαιριών και την εξάλειψη ανισοτήτων (ευπαθείς ομάδες, παιδιά με αναπηρίες, εξεταστέα ύλη σε συνάρτηση με την ανά σχολείο διδαχθείσα ύλη) αλλά και τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των παιδιών. Επιπρόσθετα, τέθηκε το θέμα της καταχώρησης απουσιών σε μαθητές κατά την επαναλειτουργία των σχολείων.

Στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε η ΕΠΔΠ αναγνωρίζοντας την ύπαρξη των πιο πάνω προβλημάτων τόνισε ιδιαιτέρως την αναγκαιότητα παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στη βάση της ισότητας των ευκαιριών και την αναγκαιότητα διαδραστικής διδασκαλίας και μελέτης των εκπαιδευτικών μαθημάτων με την εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων (π.χ power points, ηλεκτρονικά παιχνίδια ερωταπαντήσεων, διαδραστικός ηλεκτρονικός πίνακας κ.ά.). Για το ζήτημα της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τον τρόπο που θα τηλεντάσσονται και οι μαθητές που θα απουσιάζουν ώστε να παρακολουθούν το μάθημα που θα γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου, και τη διαφύλαξη και προστασία της ιδιωτικότητας και αξιοπρέπειας των παιδιών η Επίτροπος είχε και έχει τακτική επικοινωνία, τόσο γραπτή όσο και τηλεφωνική, με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία την ενημερώνει για οποιαδήποτε καινούρια ευρήματα ελέγχων που διεξάγει, αλλά και για όλες τις οδηγίες που δίνει προς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο αναμένεται ότι θα συμμορφωθεί με αυτές το συντομότερο δυνατό. Για τον σκοπό αυτό το ΥΠΠΑΝ προωθεί ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Τέλος η ΕΠΔΠ κάλεσε τους εκπροσώπους της Παιδοβουλής να προχωρήσουν σε καταγραφή των προβληματισμών, των ανησυχιών, των παρατηρήσεων και των εμπειριών που αποκομίζουν τα παιδιά αυτή την περίοδο και ακολούθως να την ενημερώσουν αναλόγως ώστε κατά τη μελέτη και την αξιολόγηση των ζητημάτων που τα απασχολούν, να έχει στη διάθεσή της και τις απόψεις των παιδιών.
Λευκωσία, 20 Μαΐου 2020


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top