Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Δράση Ανώτατου Δικαστηρίου σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Πολιτικής Δικαιοσύνης


Κάθε χρόνο, στις 25 Οκτωβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα της Πολιτικής Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο διοργανώνει δράσεις, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το σύστημα πολιτικής δικαιοσύνης. Με την ευκαιρία αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, προγραμμάτιζαν φέτος επίσκεψη μελών της Ομάδας Εφήβων Συμβουλών της Επιτρόπου (ΟΕΣ) στο Ανώτατο Δικαστήριο. Μια δράση που είχε ως επίκεντρό της το παιδί. Το παιδί ως φορέας δικαιωμάτων με ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Μια συνάντηση παιδιών και δικαστικού σώματος, για μια αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και εισηγήσεων για ένα σύστημα δικαιοσύνης φιλικό προς το παιδί.

Τα μέτρα που τέθηκαν για περιορισμό της πανδημίας δεν επέτρεψαν τη φυσική παρουσία των παιδιών στο χώρο. Παρόλα αυτά, τα παιδιά προχώρησαν σε ενέργειες με διαφοροποιημένη μορφή. Θέλοντας να προβάλουν την ανάγκη διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού, ως πρωταρχικό κριτήριο στις αποφάσεις που λαμβάνονται από το δικαστικό σώμα και αφορούν παιδιά, απέστειλαν προς όλα τα μέλη του δικαστικού σώματος, ως αναμνηστικό δώρο, σχέδια σε κορνίζα που έφεραν κάποιες από τις απόψεις τους.

Παράλληλα, τα μέλη της ΟΕΣ, με επιστολή προς τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετέφεραν κάποιες απόψεις τους για τρόπους βελτίωσης του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης ως προς τη συμμετοχή του παιδιού και τη διαδικασία λήψης απόφασης, σε υποθέσεις που τα αφορούν: ως παιδιά-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά αντικείμενο διαδικασίας γονικής μέριμνας. Τα μέλη της ΟΕΣ τόνισαν ανάμεσα σ΄ άλλα το πόσο πολύ σημαντικό είναι στις διαδικασίες αυτές να λαμβάνεται υπόψη και η άποψή του παιδιού, την οποία να μπορεί να εκφράσει με διάφορους τρόπους. Σημείωσαν επίσης ότι, το παιδί που λαμβάνει μέρος σε δικαστική διαδικασία είναι σημαντικό να γνωρίζει με ποιο τρόπο το δικαστήριο κατέληξε στην απόφαση, κατά πόσο η άποψή του λήφθηκε υπόψη και γιατί το δικαστήριο θεωρεί ότι η απόφαση αυτή είναι προς το συμφέρον του· ενώ δεν παρέλειψαν να υπογραμμίσουν την ανάγκη για ανάληψη δράσεων που θα τερματίσουν τη θυματοποίηση του παιδιού εντός του οικογενειακού πλαισίου.


Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-Τελικό - 3-11-2020.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top