Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Συμμετοχή Δημοτικού Σχολείου Αλάμπρας στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα»

Στις 4 Νοεμβρίου, 2015 το Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας επισκέφθηκε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και έλαβε μέρος στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». Τα παιδιά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες σύνδεσαν τις καθημερινές τους ανάγκες με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα γνώρισαν τα βασικά δικαιώματά τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα παιδιά κατανόησαν το εύρος και τη σημασία των δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα αναγνώρισαν τα δικαιώματα ως αναφαίρετα, αδιαίρετα και οικουμενικά. Τα παιδιά έθεσαν στην Επίτροπο διάφορα ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν τόσο το ρόλο και τις δραστηριότητες της Επιτρόπου, όσο και για τα δικαιώματα του παιδιού. Η Επίτροπος παρότρυνε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν αντίστοιχα προγράμματα στη σχολική τους μονάδα ώστε και άλλα παιδιά να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. Αναμένεται ότι τα παιδιά θα αποφασίσουν και θα εκπονήσουν σχέδιο δράσης στη σχολική μονάδα, το οποίο θα αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.


Κατεβάστε το αρχείο Word Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top