Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στις 6 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Σχολείο Παλαιομετόχου συμμετείχε στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και διάθεση για συμμετοχή στις δραστηριότητες του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δόθηκε έμφαση στο θέμα της βίας. Τα παιδιά με αφορμή σχετικό βίντεο εξέφρασαν τις απόψεις τους όσον αφορά την ευθύνη του κάθε παιδιού καθώς επίσης, την προώθηση δράσεων από το σχολείο που να ενισχύουν το σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού . Η Επίτροπος με τη σειρά της τόνισε τη σημασία που έχει η ανάπτυξη σχετικών δράσεων στην προσπάθεια για καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού. Κάλεσε τα παιδιά να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους δίνεται στο σχολικό χώρο και να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων και εμπειριών που αποκόμισαν από το πρόγραμμα.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top