Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η εκπαίδευση αφορά όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και αποτελεί ένα σύστημα το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία συμπεριληπτικών, ειρηνικών και δίκαιων κοινωνιών [UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), General comment No. 4 (2016), Article 24: Right to inclusive education, 2 September 2016, CRPD/C/GC/4, available at: CRPD_General_Comment_4_Inclusive_Education_2016_En.pdf (right-to-education.org)], στη βάση των αρχών και των στόχων που πρέπει να διέπουν την εκπαίδευση, Άρθρο 29 της Σύμβασης.

(1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:
α. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του.
β. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
γ. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασμού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώρας από την οποία μπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του.
δ. Στην προετοιμασία του παιδιού για μία υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους του λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής.
ε. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον.)

Είναι πάγια θέση του Γραφείου της Επιτρόπου ότι η ενιαία εκπαίδευση δεν επιτυγχάνεται με την αποσπασματική αλλαγή του συστήματος: μόνο για παιδιά με συγκεκριμένες κατηγορίες χαρακτηριστικών, αλλά με την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος στην εκπαίδευση όλων των παιδιών.

Οι υφιστάμενες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν αντανακλούν την ενιαία εκπαίδευση ως ορίζεται στα Γενικά Σχόλια των Επιτροπών του ΟΗΕ. Δίνουν έμφαση και επιλεκτικά περιορίζονται στη «στήριξη». Στην πραγματικότητα, οι διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζονται φαίνεται να αποσκοπούν στη βελτίωση του συστήματος ένταξης παιδιών, διατηρώντας παράλληλα το διαχωρισμό και θέτοντας εκποδών τη δημιουργία ενός συστήματος ενιαίας εκπαίδευσης.

Το Γραφείο υπέβαλε αναλυτικά σχόλια στο ΥΠΑΝ με εισηγήσεις ως προς το προτεινόμενο Νομοσχέδιο για την Ενιαία Εκπαίδευση εν τούτοις όπως διαπιστώνω δεν φαίνεται να έχουν ούτε κατ΄ ελάχιστον ληφθεί υπόψιν από το Υπουργείο. Αντιθέτως οι διοικητικές πρακτικές που προωθούνται φανερώνουν είτε άρνηση ή απουσία πολιτικής βούλησης ή μη κατανόηση της έννοιας της ενιαίας εκπαίδευσης.

Ευελπιστώ ότι, μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία, θα καταστεί εφικτή η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου, ώστε ο κάθε επαγγελματίας να αποδίδει τα μέγιστα στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, που να ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού και στις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Από δικής μου πλευράς πέραν της έκφρασης της υποστήριξης στη σημερινή διαμαρτυρία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α), σχετικά με τη διεκδίκηση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην ενιαία, ποιοτική, εκπαίδευση, θα συνεχίσω να παρακολουθώ το θέμα, στα πλαίσια του ελεγκτικού μου ρόλου.
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση Ενιαίας Εκπαίδευσης - 10-10-2022.docΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top