Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Συμμετοχή Δημοτικού Σχολείου Τσερίου Β’ στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα»

Στις 8 Δεκεμβρίου, 2015 το Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Β’ επισκέφθηκε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και έλαβε μέρος στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». Το πρόγραμμα περιλάμβανε διάφορες βιωματικές δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους, να τα συνδέσουν με πτυχές της καθημερινότητάς τους, να τα κατηγοριοποιήσουν και να αντιληφθούν τις έννοιες οικουμενικότητα, αδιαίρετα και αναφαίρετα. Κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενδυνάμωση των παιδιών, ώστε να μπορούν να προωθούν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και αυτά των άλλων παιδιών σε διάφορους χώρους. Με ενθουσιασμό τα παιδιά δήλωσαν ότι θα ήθελαν να αναπτύξουν δράσεις μέσα στη σχολική μονάδα, οι οποίες θα σχετίζονται με τα δικαιώματά τους.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top