Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Στις 30/10/2021, η Επίτροπος απάντησε τηλεφωνικώς σε ερωτήσεις δημοσιογράφου που ασχολείτο με ρεπορτάζ σχετικά με τη μεταχείριση των προσφύγων που καταφθάνουν μέσω θαλάσσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και την πολιτική επ΄ αναπροωθήσεων που φαίνεται ότι εφαρμόζουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους. Με τις απαντήσεις της η Επίτροπος τοποθετήθηκε επί των αρμοδιοτήτων της και έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με τη διερεύνηση και τις παρεμβάσεις στις οποίες κατά καιρούς προβαίνει για το εν λόγω ζήτημα.

Η Επίτροπος επανειλημμένα διευκρίνισε σε συνεχείς ερωτήσεις που τις υποβλήθηκαν από τη δημοσιογράφο ότι μέσα στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου που ο θεσμικός Νόμος της αναθέτει, παρακολουθεί και ελέγχει τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας, αποφάσεων πολιτικής και διοικητικών πρακτικών από μέρους των αρμόδιων Αρχών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και παρεμβαίνει εκεί και όπου κρίνει ότι υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή άλλες ανεξάρτητες εποπτικές Αρχές.

Παραταύτα, στο ρεπορτάζ αποδίδονται σοβαρές παραλήψεις στην εκτέλεση του έργου και των καθηκόντων της Επιτρόπου κατά τρόπο παραπλανητικό. Η δε αναφορά στην υποχρέωση της Επιτρόπου να εμφανίζεται «εκεί που αποβιβάζονται τα μωρά των σαπιοκάραβων» απευθύνεται στο θυμικό του αναγνώστη, μεταφέροντας λανθασμένα μηνύματα ως προς τα καθήκοντα του Γραφείου και είναι εκτός της εμβέλειας των προνοιών του Νόμου.

Για το επίμαχο θέμα των επαναπροωθήσεων η Επίτροπος είχε προβεί, στα πλαίσια του ελεγκτικού της ρόλου, σε διερευνητική παρέμβαση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάεως και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας ημερ. 04/10/2021, στην οποία έθεσε ερωτήματα σε σχέση την πρακτική των απωθήσεων βαρκών που φαίνεται ότι υιοθετεί τους εδώ και μερικούς μήνες το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταχείριση των προσώπων με ειδικές ανάγκες υποδοχής και ειδικότερα σε σχέση με διαφαινόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού.

Τέλος, η Επίτροπος υπενθυμίζει το διαχρονικό ενδιαφέρον του Γραφείου της για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική του κράτους η οποία επηρεάζει και παιδιά. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί συνολικά 15 Θέσεις/Εκθέσεις/Τοποθετήσεις/Παρεμβάσεις , στις οποίες διαπιστώνει κενά και παραλείψεις σε επίπεδο νομοθεσίας, διαδικασιών και διοικητικών πρακτικών σε σχέση με τη μεταχείριση των παιδιών που βρίσκονταν κατά καιρούς στα Κέντρα Πουρνάρα και Κοφίνου.

Η Επίτροπος θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι όλων των ΜΜΕ πριν ή όταν θα προχωρήσουν σε δημοσίευση/έρευνα/ρεπορτάζ έχουν την υποχρέωση να προβούν στη δέουσα έρευνα, ιδιαιτέρως στην παρούσα περίπτωση, το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου και το εύρος τους ώστε το σχετικό δημοσίευμα να αποπνέει αντικειμενικότητα και να αποδίδει ευθύνες εκεί που αρμόζει. Ο ανεξάρτητος Θεσμός του Γραφείου της Επιτρόπου όπως και κάθε ανεξάρτητου αξιωματούχου θα ήταν καλό να αντιμετωπίζεται μέσα στα ορθά πλαίσια ώστε απερίσπαστος να επιτελεί το έργο που ο Νόμος τους αναθέτει.


1η Νοεμβρίου 2021
Κατεβάστε το αρχείο Word ΓΕΠ 11.17.09.07.36 -Ανακοίνωση ΕΠΔΠ-απάντηση σε δημοσίευμα - 1-11-2021.docΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top