Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Συμμετοχή Δημοτικού Σχολείου Ζ΄ Στροβόλου στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα»

Στις 13 Ιανουαρίου, 2016 επισκέφθηκε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το Δημοτικό Σχολείο Ζ’ Στροβόλου, για να λάβει μέρος στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». Τα παιδιά γνώρισαν τα δικαιώματά τους και μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ένιωσαν την ανάγκη να απευθυνθούν στην Επίτροπο για διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Η Επίτροπος παρότρυνε τα παιδιά και την εκπαιδευτικό να οργανώσουν αντίστοιχα προγράμματα στη σχολική τους μονάδα ώστε και άλλα παιδιά να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, η Επίτροπος συζήτησε με τα παιδιά πτυχές που αφορούν δικαιώματα των παιδιών και επεσήμανε τη σημασία που έχει η Σύμβαση και η προώθηση των δικαιωμάτων στην ανάπτυξη του παιδιού.

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στις 13 Ιανουαρίου, 2016

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top