Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Διαδικτυακή Παρουσίαση
Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης για την
«Προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού»

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»(CERV 2022)


Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ) ο οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV) και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού διοργανώνουν παρουσίαση με θέμα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της Πρόσκλησης για την «Προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV 2022). Η παρουσίαση υλοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022,
11:00 - 12:00 (Γλώσσα: Ελληνική), μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Για δωρεάν εγγραφή: https://forms.gle/UnZoyb9zWP2pteq16

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού κυρία Δέσπω Μιχαηλίδου Λιβανίου και η Δρ Έλενα Θεοδούλου – Χαραλάμπους, Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες», καθώς και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω της πιο πάνω Πρόσκλησης, από το Συντονιστή Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του ΟΕΠΠΣ και Επικεφαλής του Εθνικού Σημείου Επαφής CERV, κο. Νέναντ Μπογκντάνοβιτς.

Κύριος στόχος της Πρόσκλησης για την προστασία και τη προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού είναι η υποστήριξη, προώθηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι Δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω της Πρόσκλησης είναι οι πιο κάτω:

    Θέσπιση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων προγραμμάτων και μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.
    Παροχή υποστήριξης και διεύρυνση του λειτουργικού πεδίου των υφιστάμενων μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών με στόχο την ενσωμάτωσή τους στις ευρύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στο δημοκρατικό σύστημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
    Αμοιβαία μάθηση, δραστηριότητες κατάρτισης, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού καλών πρακτικών.
    Δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών.
    Δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για παιδιά και ενήλικες σχετικά με το δικαίωμα στην ακρόαση και τη συμμετοχή των παιδιών.

Δικαιούχοι των ευκαιριών χρηματοδότησης είναι οι κυβερνητικοί και ημικρατικοί οργανισμοί, τοπικές και περιφερειακές αρχές, ενώσεις , ιδιωτικοί οργανισμοί (profit oriented), μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (non – profit oriented), οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σύνδεσμοι και σωματεία, οργανώσεις νέων, εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί οργανισμοί καθώς επίσης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Την παρουσίαση μπορούν να παρακολουθήσουν φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα.

Τέλος, οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφθούν τη Πύλη Χρηματοδότησης της ΕΕ και την Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, όπου μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τις προσκλήσεις χρηματοδότησης του Προγράμματος CERV εδώ: https://cutt.ly/HAoSHZG

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων
www.epcr.rg.cy , Τηλ. 00357 22 809813, info@epcr.org.cy

Κατεβάστε το αρχείο Word Δελτίο Τύπου Rights of the Child 17.03.2022.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top