Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Συμμετοχή Δημοτικού Σχολείου Ελένειου στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα»

Στις 9 Μαρτίου 2016, οι τάξεις Γ’ και Δ’ από το Δημοτικό Σχολείο Ελένειο επισκέφθηκαν το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα». Στις 10 Μαρτίου 2016 έπραξαν το ίδιο τα παιδιά των τάξεων Ε’ και Στ’. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αφού μέσα από βιωματικές δραστηριότητες σύνδεσαν τις καθημερινές τους ανάγκες με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα γνώρισαν τα βασικά δικαιώματά τους, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων τους ως αναφαίρετα, αδιαίρετα και οικουμενικά ήταν μια άλλη γνώση και στάση την οποίαν αποκόμισαν. Τα παιδιά γνώρισαν την Επίτροπο και της έθεσαν ερωτήματα, τα οποία αφορούσαν τόσο το ρόλο και τις δραστηριότητές της Επιτρόπου. Η Επίτροπος παρότρυνε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν αντίστοιχα προγράμματα στη σχολική τους μονάδα ώστε και άλλα παιδιά να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. Αναμένεται ότι τα παιδιά θα αποφασίσουν και θα εκπονήσουν σχέδιο δράσης στη σχολική μονάδα, το οποίο θα αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από τις 9 Μαρτίου 2016.

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από τις 10 Μαρτίου 2016.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top