Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Οποιοδήποτε άτομο, ανήλικο ή ενήλικο, το οποίο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά διασφαλίζονται από το Σύνταγμα και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, παραβιάζονται από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Back To Top