Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


13 Οκτωβρίου 2020

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΤΟ ΦΑΞ  Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

  Θέμα: Προσέλευση και επιτήρηση των παιδιών στο σχολείο πριν από τις 07:30

    · Υποβολή παραπόνου για διερεύνηση δυνάμει του άρθρου 4(2)(θ) των Νόμων 74(I)/2007 και 44(Ι)/2014

    · Έλεγχος και παρακολούθηση νομοθεσιών και πρακτικών, με στόχο την εναρμόνιση τους με διεθνή επίπεδα διασφάλισης δικαιωμάτων του παιδιού δυνάμει του άρθρου 4(1)(ε) των Νόμων 74(I)/2007 και 44(Ι)/2014

  Αναφέρομαι σε παράπονα που μου υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά με επιστολές από παραπονούμενους γονείς και από το Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Γονέων Δημοτικού Σχολείου καθώς και σε μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών παραπόνων που λήφθηκαν/λαμβάνονται από το Γραφείο μου, τόσο από επηρεαζόμενους γονείς, όσο και από αντιπροσώπους Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων. Τα παράπονα αφορούν το θέμα της προσέλευσης των παιδιών στο σχολείο όπου, στα πλαίσια της εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων οι Διευθύνσεις των δημόσιων σχολείων καλούνται να επιτρέπουν την είσοδο των μαθητών στο χώρο του σχολείου μόνο από τις 7:30π.μ.

  2. Ο νέος αυτός κανονισμός, είναι αντίθετος με τη μέχρι σήμερα πρακτική, η οποία παρόλο ότι θεωρώ ότι παρουσιάζει προβλήματα σε θέματα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών, άτυπα εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό τους γονείς, οι οποίοι αναγκαστικά μετέφερναν τα παιδιά τους πριν τις 07:30 στο σχολείο προκειμένου, να προσέλθουν στις εργασίες τους. Όπως ήταν επομένως αναμενόμενο, από την πρώτη κιόλας μέρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς, διαφάνηκαν οι πρακτικές δυσκολίες και τα σοβαρά θέματα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών τα οποία προέκυπταν από την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται τα εξής:
   I. Μεγάλος συνωστισμός, κυρίως μεταξύ των ωρών 07:15-07:30, στην είσοδο του σχολείου, με ουρές μαθητών, γονιών οι οποίοι περιμένουν να ξεκλειδωθούν οι εξωτερικές εισόδοι ώστε να εισέλθουν τα παιδιά στο χώρο του σχολείου. Να σημειωθεί ότι, πολλά από τα παιδιά αυτά μπορεί να περιμένουν αρκετή ώρα έξω από τις κλειδωμένες καγκελόπορτες (από 10 λεπτά μέχρι και 40 λεπτά) χωρίς επιτήρηση, χωρίς μάσκες και χωρίς να τηρούνται οι ενδεδειγμένες αποστάσεις. Αυτές οι συνθήκες, ενδεχομένως να ευνοούν αντί να περιορίζουν τη διασπορά του ιού και επίσης τίθενται σοβαρά θέματα προστασίας των παιδιών ενόψει του ότι, παραμένουν χωρίς επιτήρηση στο πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο.

   II. Συνωστισμός παρατηρείται και στους δρόμους που εφάπτονται ή/και γειτνιάζουν των σχολείων από τις ουρές των αυτοκινήτων που προσπαθούν να προσεγγίσουν το σχολείο προκειμένου να αποβιβάσουν τα παιδιά τους. Ο κυκλοφοριακός συνωστισμός, εκτός από την τεράστια ταλαιπωρία των οικογενειών, ελλοχεύει και σοβαρά θέματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών που στέκονται στις ουρές στα πεζοδρόμια ή/και των παιδιών που ενδεχομένως διασταυρώνουν το δρόμο.

   III. Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο μέτρο επηρεάζει καθοριστικά την ικανότητα προσέλευσης ικανού αριθμού γονιών -οι οποίοι υποχρεούνται να παρουσιάζονται στην εργασία τους στις 07:30 το πρωί-, με αποτέλεσμα είτε να προσέρχονται με καθυστέρηση, με όλες τις συνεπαγόμενες επαγγελματικές επιπτώσεις, είτε να αφήνουν το παιδί τους νωρίτερα στο πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο, χωρίς επιτήρηση, με ανησυχίες για την ασφάλειά του. Αυτό δημιουργεί συνθήκες άγχους, ταλαιπωρίας και πίεσης στις επηρεαζόμενες οικογένειες.


  3. Μετά τον εντοπισμό των πιο πάνω προβλημάτων, με ικανοποίηση ενημερώθηκα από την ανακοίνωση του ΥΠΠΑΝ ημερ. 18/09/2020 ότι, το εν λόγω θέμα ρυθμίστηκε, σε συνεννόηση με τις Συνομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής και Δημόσιων Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. Επίσης, ενημερώθηκα και για τη σχετική επιστολή του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης ημερ. 21/09/2020 με Αρ. Φακ.: 7.11.28, 7.11.09, που στάλθηκε προς τους Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

  4. Δυστυχώς όμως, όπως διαφάνηκε από την πληροφόρηση που συνεχίζει να καταφθάνει στο Γραφείο μου, το πρόβλημα όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται αλλά έχουν δημιουργηθεί επιπρόσθετα θέματα. Συγκεκριμένα:
   I. Η ευθύνη για την υλοποίηση της ρύθμισης (εντοπισμό, έλεγχο, εργοδότηση και πληρωμή ατόμου), έχει μετακυλιστεί στους εκάστοτε Συνδέσμους Γονέων οι οποίοι για να ανταποκριθούν, σε κάποιες περιπτώσεις ζητούν από τους γονείς που ενδιαφέρονται για την επιτήρηση να καταβάλουν το ποσό των 10 ή 20 ευρώ μηνιαίως Ανακοινώσεις Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων οι οποίες προσκομίστηκαν στην Επίτροπο. . Μάλιστα, σε ανακοίνωση Συνδέσμου Γονέων συγκεκριμένου σχολείου που μου έχει προσκομιστεί, αναγράφεται ότι «ο Σύνδεσμος Γονέων, το/α άτομο/α που θα επιτηρούν καθώς και η Διεύθυνση του Σχολείου ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού.»

   II. Οι Συνδέσμοι Γονέων έχουν από τη μια, δυσκολίες να εντοπίσουν άτομο που να ενδιαφέρεται να εργοδοτηθεί και από την άλλη, όπως αναφέρουν, ο συγκεκριμένος ρόλος εκφεύγει της αποστολής τους που είναι να υποστηρίζουν, κι όχι να υποκαθιστούν το ρόλο και τις ευθύνες του ΥΠΠΑΝ.

   III. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα όπου, τα παιδιά των οποίων οι γονείς αποδέκτηκαν να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την επιτήρηση να εισέρχονται στο χώρο του σχολείου, ενώ τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν αποδέκτηκαν, να παραμένουν και πάλι σε ουρές στο πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο.

   IV. Κάποιες Διευθύνσεις Δημοτικών Σχολείων, προκειμένου να αποφύγουν τα πιο πάνω προβλήματα καθώς και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι μαθητές και οι γονείς, επιλέγουν να εφαρμόζουν την προηγούμενη πρακτική και επομένως να ανοίγουν την είσοδο του σχολείου πριν από τις 07:30.

   V. Τα πιο πάνω προβλήματα θα οξυνθούν με την έναρξη των χαμηλών θερμοκρασιών και των βροχών κατά την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα.


  5. Αναγνωρίζω ότι, η προηγούμενη πρακτική που αφορά την επιτήρηση των παιδιών πριν από τις 07:30 παρουσίαζε προβλήματα σε θέματα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών και εξυπακούεται ότι θα πρέπει να μελετηθεί στα πλαίσια εξεύρεσης μόνιμης και ικανοποιητικής ρύθμισης. Η πρόσφατη όμως αλλαγή στη μέχρι σήμερα πρακτική, ανακοινώθηκε χωρίς να προηγηθεί ο απαραίτητος σχεδιασμός ή/και οι απαραίτητες ρυθμίσεις, αφήνοντας τα παιδιά εκτεθειμένα και τους γονείς χωρίς εναλλακτικές επιλογές. Οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την επίλυσή του, μετακυλίστηκαν ξανά στους γονείς, μέσω των Συνδέσμων Γονέων, λειτουργώντας μάλιστα τιμωρητικά μέσω της οικονομικής επιβάρυνσής τους. Θεωρώ ότι η πιο πάνω μεταχείριση δημιουργεί συνθήκες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών και ειδικότερα της Αρχής της Μη Διάκρισης και των δικαιωμάτων στην ασφάλεια, υγεία και προστασία των παιδιών στο χώρο του δημόσιου σχολείου. Επιπρόσθετα, να επισημάνω ότι η υποβοήθηση των γονιών στην άσκηση των γονικών τους καθηκόντων, είναι μείζονος σημασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών τους και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να εφαρμόσει πολιτική, νομοθεσίες και διαδικασίες που να επιτυγχάνουν τη Συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

  6. Δεδομένων των πιο πάνω, παρακαλώ όπως το θέμα επανεξεταστεί και ρυθμιστεί, με τρόπο που να αντιμετωπίζονται, στο μέτρο του δυνατού, τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν και που έχουν δημιουργηθεί με την πρακτική για άνοιγμα των εισόδων των σχολείων στις 07:30 το πρωί.

  Ενόψει του ότι το θέμα απασχολεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ειδικά των εργαζομένων γονιών παιδιών που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση, η παρούσα παρέμβαση θα δημοσιοποιηθεί.

    Δέσπω Μιχαηλίδου
    Επίτροπος Προστασίας των
    Δικαιωμάτων του Παιδιού    Κοιν.: -Παραπονούμενος Αρ. Φακ.: ΓΕΠ 11.17.22.50
    -Παραπονούμενος Αρ. Φακ.: ΓΕΠ 11.17.22.51
    -Παραπονούμενος Αρ. Φακ.: ΓΕΠ 11.17.22.53
      - Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων
      Δημοτικής Εκπαίδευσης
      - Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και
      Κοινοτικών Νηπιαγωγείων
    - Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών
    - Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

    Κατεβάστε το αρχείο Word 11.02.09 Προσέλευση παιδιών στο σχολείο 13-10-2020.doc    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Back To Top