Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Να πρωτοστατήσει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου κάθε παιδί θα απολαμβάνει υψηλής ποιότητας ζωή και θα συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε ό,τι το αφορά.

Back To Top