Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Τα περιστατικά βανδαλισμών από ανήλικους αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς από μέρους των παιδιών, και το οποίο έχει πολυπαραγοντικά αίτια.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, πρέπει να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμου του 2021 (Ν. 55(Ι)/2021). Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι το παιδί που προκάλεσε βανδαλισμούς είναι κάτω των 14 ετών και επομένως δεν έχει ποινική ευθύνη, ο υπό αναφορά Νόμος προβλέπει υποχρέωση σε λειτουργούς οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας Αρχής, να ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομία.

Περεταίρω, θεωρώ εξαιρετικής σημασίας την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων/δράσεων και παρεμβάσεων σε σχέση γενικά με την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των βανδαλισμών. Σχετικά θεωρώ ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να μελετήσουν καλές πρακτικές άλλων χωρών και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών βανδαλισμών από μαθητές στα σχολικά λεωφορεία, εισηγούμαι οι διευθύνσεις των σχολείων, εμπλέξουν ενεργά τα μαθητικά συμβούλια, τα οποία θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε δικές τους εισηγήσεις και προτάσεις ως προς τον τρόπο που η μαθητική κοινότητα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση τέτοιων περιστατικών βίας και παραβατικής συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση στην ασφαλή μεταφορά παιδιών από και προς το σχολείο.Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα για Επ. Μεταφορών Βανδαλισμοί Λεωφορείων 2-11-2023.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top