Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η Συμμετοχή των Παιδιών θεωρείται μία από τις 4 βασικές αρχές που διέπουν την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν θα μπορούσε παρά να εφαρμόζει την αρχή αυτή στις ενέργειες και τις δράσεις της προς υλοποίηση της αποστολή της για την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Προς τούτο, η Επίτροπος επιζητεί την γνώμη σας σε σχέση με τους τομείς των προτεραιοτήτων της, διάφορα θέματα που προκύπτουν ανά διαστήματα, για την ιστοσελίδα μας καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα επιθυμείτε. Η Επίτροπος δεσμεύεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την γνώμη των παιδιών σε όλα τα θέματα που τα αφορούν σύμφωνα με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Back To Top