Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και με τη στήριξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα, «Τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού στο σύστημα δικαιοσύνης», με κύριο ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κ. Jean Zermatten που διεξήχθη την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία.

Το σεμινάριο το οποίο είχε ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των επαγγελματιών που χειρίζονται ή έχουν σχέση με παιδιά, μέσα στα πλαίσια του συστήματος δικαιοσύνης, παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα ανάμεσα στα οποία, ο Πρόεδρος και μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου που ασχολούνται με θέματα που αφορούν παιδιά όπως είναι η οικογενειακή βία, Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου και άλλοι επαγγελματίες, που ασχολούνται με θέματα που αφορούν παιδιά, όπως μέλη της Αστυνομίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της Νομικής Υπηρεσίας, των Φυλακών και της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα.

Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση όσον αφορά θέματα δικαιωμάτων των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις από τις τέσσερις βασικές Αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αυτές της Συμμετοχής, της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και της Μη Διάκρισης.

Στο χαιρετισμό της στο σεμινάριο η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά, υπογράμμισε την αξία της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού υποδεικνύοντας ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αναγνώρισης, προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών και το ελάχιστο επίπεδο προστασίας και δικαιωμάτων, τα οποία η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ως συνυφασμένα με την ιδιότητα του παιδιού.

Η Επίτροπος σημείωσε επίσης ως πολύ θετικά βήματα και σημαντικά εργαλεία στην προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο αφενός, τις αρμοδιότητες που της αναθέτει ο θεσμικός νόμος, να αντιπροσωπεύει παιδιά σε δικαστικές διαδικασίες που τα επηρεάζουν όπου ο νόμος ή το δικαστήριο αποκλείει τα πρόσωπα που έχουν τη γονική ευθύνη από του να αντιπροσωπεύουν το παιδί, καθώς και για εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που επηρεάζουν τα παιδιά, όταν αυτό προβλέπεται από νόμο, καθώς και σε δικαστικές διαδικασίες όταν διορίζεται ως αντιπρόσωπος των παιδιών από το δικαστήριο και, αφετέρου, ο περί Προσφύγων Νόμος, όπως τροποποιήθηκε το 2009, για την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτούνται άσυλο, στο πλαίσιο των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων ασύλου.

Χαιρετισμό στο σεμινάριο απηύθυναν επίσης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κ. Πέτρος Κληρίδης, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Πέτρος Αρτέμης και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δώρος Ιωαννίδης.

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, ο κ.Jean Zermatten, τόνισε εμφατικά ότι με την υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού «γεννήθηκε ένα νέο παιδί». Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Σύμβαση, απαριθμεί μεν τα δικαιώματα που κάθε παιδί πρέπει να απολαμβάνει, δεν είναι, δε, μια απλή λίστα με δικαιώματα. Η Σύμβαση δημιουργεί ένα νέο στάτους για το παιδί που βασίζεται στην αναγνώρισή του ως προσώπου που έχει το δικαίωμα να απολαύσει μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Σύμφωνα με τον κ. Zermatten, το θεμέλιο της νέας νομικής θέσης του παιδιού εδράζεται σε δύο άρθρα της Σύμβασης τα οποία η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθορίζει ως δύο από τις τέσσερις Βασικές Αρχές της Σύμβασης. Το άρθρο 3, αναφέρεται στην Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού και το άρθρο 12, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει την άποψή του σε σχέση με όλα τα θέματα που το αφορούν και αυτή να λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την ωριμότητα και την ηλικία του (Αρχή της Συμμετοχής). Ο κ. Zermatten, ανέλυσε πέντε διαδικαστικά στάδια για την εφαρμογή του δικαιώματος αυτού. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συμπληρωματικότητα των δύο συγκεκριμένων άρθρων (άρθρο 3 και άρθρο 12) σημειώνοντας ότι αυτά, σε συνδυασμό, επιβάλλουν σε όσους είναι υπεύθυνοι να λαμβάνουν αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, την υποχρέωση:
· να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, για να αξιολογήσουν την προσωπική κατάσταση κάθε παιδιού κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης
· να εφαρμόζουν την αρχής της εξατομίκευσης ή της κατά περίπτωσης ανάλυσης καθώς κάθε παιδί είναι διαφορετικό κι ως εκ τούτου δεν μπορεί να το χειριζόμαστε στη βάση μιας συστηματοποιημένης προσέγγισης
· να αποδίδουν στη γνώμη του παιδιού και στο συμφέρον του παιδιού το απαιτούμενο βάρος και να θεωρούν τα δύο αυτά στοιχεία ως καθοριστικούς παράγοντες καθόσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο κ. Zermatten, σημείωσε ότι, ο ίδιος, δεν αντιλαμβάνεται να υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στα δύο άρθρα. Όπως τόνισε, εάν το άρθρο 3 αντιπροσωπεύει ένα είδος ιδεώδους (τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού), το άρθρο 12 παρέχει τη μέθοδο η οποία μας βοηθά να καθορίσουμε ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το ιδεώδες. Ο κ. Zermatten, υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να προσεγγίζουμε το άρθρο 3 αποκλειστικά μέσα από την προοπτική της προστασίας του παιδιού ενώ, από την άλλη, τόνισε με έμφαση ότι, δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την καταπάτηση άλλων δικαιωμάτων του παιδιού.

Στο δεύτερο μέρος του Σεμιναρίου, ο κ. Ζermatten, διαπραγματεύτηκε το θέμα παιδί και δικαστικό σύστημα. Αναφέρθηκε, καταρχήν, στις διαφορετικές περιπτώσεις όπου ένα παιδί είναι δυνατόν να έρθει σε επαφή με το δικαστικό σύστημα: έχοντας διαπράξει ένα αδίκημα (σε σύγκρουση με το νόμο), ως θύμα ή μάρτυρας (σε επαφή με το νόμο), ως άτομο το οποίο δέχεται τις άμεσες επιπτώσεις μιας δικαστικής απόφασης ή έχοντας εκδηλώσει συμπεριφορά η οποία, δεν είναι μεμπτή για έναν ενήλικα. Σύμφωνα με τον κ. Zermatten, υπάρχει ένα κοινό υπόστρωμα συνθηκών στις οποίες ενδεχομένως να βρίσκονται τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με το δικαστικό σύστημα, ανεξάρτητα από το σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις εμπίπτουν (φτώχεια, παραμέληση, ενδοοικογενειακή βία, αναπηρία, οικογενειακές δυσκολίες, HIV/ AIDS, απουσία επιλογών κλπ). Ταυτόχρονα ο κ. Zermatten τόνισε τη σημασία των μέτρων πρόληψης τα οποία θα περιορίσουν τον αριθμό των παιδιών που έρχονται σε επαφή με το δικαστικό σύστημα επισημαίνοντας παράλληλα ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι υπόθεση μόνο των επαγγελματιών.
Σημαντικό μέρος της παρουσίασης του ο κ. Zermatten, το αφιέρωσε στις Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2010, για ένα Σύστημα Δικαιοσύνης Φιλικό προς τα Παιδιά. Αυτές μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

· Οι αποφάσεις που αφορούν παιδιά, πρέπει να λαμβάνονται με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματά τους, βάσει πάντοτε της ηλικίας και των αναγκών τους και του σεβασμού της ιδιωτικής του ζωής.
· Τα παιδιά πρέπει να είναι ενήμερα για τα δικαιώματά τους και για το ποιος μπορεί να τα βοηθήσει.
· Οι απόψεις των παιδιών για αποφάσεις που τα επηρεάζουν, πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους ενήλικες.
· Τα δικαιώματα των παιδιών, πρέπει να γίνονται σεβαστά και να τυγχάνουν του ανάλογου σεβασμού.
· Τα παιδιά και οι κηδεμόνες τους, πρέπει να γνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να αντιμετωπίζεται με δίκαιο και ορθό τρόπο. Αυτό πρέπει να εξηγείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται κατανοητό σε όλα τα άτομα κάτω των 18 χρόνων.
· Οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, πρέπει να τυγχάνουν εκπαίδευσης για τα δικαιώματα των παιδιών, για τις ανάγκες τους και για το πώς πρέπει να τα προσεγγίζουν.
· Όταν ανήλικοι παραβιάζουν το νόμο πρέπει να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται με σεβασμό από την αστυνομία.
· Τα παιδιά που κατανοούν τα δικαιώματά τους, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο δικαστήριο για να διαφυλάξουν αυτά τα δικαιώματα. Πρέπει να έχουν δική τους νομική εκπροσώπηση και πρέπει να έχουν λόγο σε υποθέσεις που τα αφορούν. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται το συντομότερο δυνατόν και να επεξηγούνται στα παιδιά με τρόπο που να είναι κατανοητός. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν πως θα είναι το δικαστήριο, πριν παρουσιαστούν σε αυτό. Για τα παιδιά που υπέστησαν οποιασδήποτε μορφής βλάβη, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικοί κανονισμοί.
· Οι κυβερνήσεις πρέπει να προωθούν ένα σύστημα δικαιοσύνης φιλικό προς τα παιδιά και να συνεχίσουν την προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν για τα παιδιά.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΠ.pdf


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΠ.pdf
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top