Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2018 στο Γραφείο της Επιτρόπου και στις 26 Οκτωβρίου στη Λεμεσό, εκπαίδευση ιδρυματικών λειτουργών και λειτουργών κοινωνικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.


Η Επίτροπος ανέθεσε την εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία αγοράς υπηρεσιών/Ανάθεση, στον Δρα. Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης εκπαίδευσης ήταν οι ΛΚΥ να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε ότι αφορά τη διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν στα πλαίσια της εργασίας με τα παιδιά που διαμένουν στα ιδρύματα παιδικής προστασίας (π.χ. εκπαίδευση σε δεξιότητες δημιουργίας ομάδας, σε δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων, σε τρόπους πολυθεματικής συνεργασίας). Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν τρεις εκπαιδεύσεις, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 50-60 επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες προέρχονταν από όλα τα ιδρύματα παιδικής προστασίας της Κύπρου και από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας των ΥΚΕ, συμπεριλαμβανομένου και του βοηθητικού ιδρυματικού προσωπικού.
Όπως προέκυψε από την άτυπη προφορική αξιολόγηση που λήφθηκε από τους συμμετέχοντες, οι εκπαιδεύσεις ήταν αρκετά πετυχημένες. Κι αυτό διότι, μέσα από τις εκπαιδεύσεις, ανάμεσα σε άλλα, δόθηκε η ευκαιρία στη διοίκηση των ΥΚΕ να αναστοχαστεί σχετικά με το σύστημα παιδικής προστασίας, οι ΛΚΥ και το ιδρυματικό προσωπικό απόκτησαν σημαντικές γνώσεις και τεχνικές, έγινε αποφόρτιση εργασιακού άγχους και επαγγελματική ενδυνάμωση. Περαιτέρω, η πληροφόρηση που λήφθηκε στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων για τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες του συστήματος παιδικής προστασίας και των παιδικών ιδρυμάτων, θα αξιοποιηθούν στα πλαίσια του εποπτικού ρόλου της Επιτρόπου.


Ευχαριστούμε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την παραχώρηση του χώρου διεξαγωγής της εκπαίδευσης.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top