English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Ομάδα Εφήβων Συμβούλων Επιτρόπου - Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Ομάδα Εφήβων Συμβούλων
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

  Τι είναι και γιατί δημιουργήθηκε η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου(ΟΕΣ);

Η ΟΕΣ αποτελείται από 30 παιδιά και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το Φεβρουάριο του 2010. Σκοπός της ΟΕΣ είναι να δώσει στην Επίτροπο την ευκαιρία να διαβουλεύεται με τα παιδιά, να ακούει και να συλλέγει τις απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν, ώστε αυτές να προωθούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ταυτόχρονα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους και να ενδυναμωθούν ως προς τη διεκδίκησή τους. Με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 [44(Ι)/2014] που τέθηκε σε ισχύ στις 11.4.2014, κατοχυρώθηκε νομοθετικά η σύσταση και λειτουργία της ΟΕΣ, η οποία προηγουμένως λειτουργούσε στη βάση απόφασης της Επιτρόπου.

Η θητεία των παιδιών που απαρτίζουν την ΟΕΣ έχει διάρκεια ένα χρόνο ενώ με τη λήξη της θητείας τους, τα παιδιά έχουν την επιλογή, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν ως βετεράνοι στην επόμενη ΟΕΣ, νοουμένου ότι πληρούν το κριτήριο της ηλικίας.

Πολλοί Ευρωπαίοι Επίτροποι για τα Δικαιώματα του Παιδιού διατηρούν ανάλογες ομάδες συμβούλων και γι αυτό έχει δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Επιτρόπων (European Network of Young Advisors, ENYA), στο οποίο η ΟΕΣ συμμετέχει. Στόχος του ΕΝΥΑ είναι να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες Ομάδες Εφήβων Συμβούλων και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους σε θέματα σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η συμμετοχή των παιδιών πραγματώνεται μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικού φόρουμ καθώς και με συναντήσεις – συνέδρια στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων του ΕΝΥΑ μαζί με τους Επιτρόπους των χωρών τους.
  Συναντήσεις της ΟΕΣ
  Σημειώνεται ότι για όσες συναντήσεις διεξαχθούν σε εργάσιμο χρόνο η απουσία των παιδιών, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, είναι δικαιολογημένη. Οι ακριβείς ημερομηνίες των συναντήσεων θα ανακοινώνονται εγκαίρως στα παιδιά. Το κάθε παιδί είναι υπεύθυνο να ενημερώνει το σχολείο για την απουσία του. Σε περίπτωση που, το παιδί για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε θα παραστεί στη συνάντηση, θα πρέπει να ειδοποιήσει το Γραφείο της Επιτρόπου πριν από τη συνάντηση.

  Η ΟΕΣ έχει συναντήσεις με την Επίτροπο και Λειτουργούς του Γραφείου της 4 φορές κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος
  Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν παιδιά που:
  · είναι ηλικίας μεταξύ 13-16 ετών
  · δεσμεύονται να συμμετέχουν στις συναντήσεις της ΟΕΣ

  Διαδικασία επιλογής
  Η επιλογή των παιδιών που απαρτίζουν την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων γίνεται με κλήρωση από το σύνολο των παιδιών που θα ενδιαφερθούν να συμμετέχουν κατά φύλο, ηλικία και κατά επαρχία ώστε να διασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η συμμετοχή:
  - ίσου αριθμού κοριτσιών και αγοριών
  - παιδιών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (13-16 ετών)
  - παιδιών από όλες τις επαρχίες/περιοχές της Κύπρου

  Αριθμός θέσεων στην ΟΕΣ δίνονται χωρίς κλήρωση, τηρώντας ωστόσο, στο μέτρο του δυνατού τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε παιδιά που:
  · προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως αναφέρονται στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  · προέρχονται από περιβάλλον με μειωμένες ευκαιρίες συμμετοχής σε παρόμοια προγράμματα

  Στη διαδικασία επιλογής των παιδιών που επιλέγονται χωρίς κλήρωση συμμετέχουν 3 λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου και 2 μέλη της προηγούμενης ΟΕΣ.

  Τα παιδιά που κληρώνονται/επιλέγονται, ειδοποιούνται περί τα τέλη Δεκεμβρίου.

  Έξοδα μεταφοράς
  Τα παιδιά προσέρχονται στις προκαθορισμένες συναντήσεις της ΟΕΣ χρησιμοποιώντας τη δημόσια συγκοινωνία, εκτός εάν υπάρχει δυνατότητα και αποφασιστεί διαφορετικά. Tα έξοδα μεταφοράς των μελών της ΟΕΣ προς και από το Γραφείο της Επιτρόπου καλύπτονται από το Γραφείο της Επιτρόπου.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη Λειτουργό του Γραφείου της Επιτρόπου κα Ελένη Κοτζιαμάνη 22872325.Για πληροφορίες για την προκήρυξη της νέας ΟΕΣ για το 2017, πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε το ενημερωτικό έντυπο της ΟΕΣ, πατήστε ΕΔΩ

Δράσεις της ΟΕΣ

Συναντήσεις της ΟΕΣ

Διαβουλεύσεις της ΟΕΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ομάδων Εφήβων Συμβούλων (ΕΝΥΑ)

Θεσμοθέτηση ΟΕΣ με τον περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014 [44(Ι)/2014]

Διαγωνισμός Σχεδιασμού Λογότυπου Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου


Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας