English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

English

Παιδιά και το δικαίωμά τους στην ειρήνη

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Εισαγωγικά:
Η ειρήνη σύμφωνα με το Προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελεί ένα από τα ύψιστα ιδανικά – μαζί με την ελευθερία και τη δικαιοσύνη – τα οποία θεμελιώνονται στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τα οποία εξυπηρετούν, στο σύνολό τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ειρήνη εννοείται ως απαραβίαστο ανθρώπινο δικαίωμα δεδομένου ότι, η απουσία ή παραβίασή της ταυτίζεται με καταστάσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εκπαίδευση είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και, παράλληλα, μέσο και εργαλείο για την προώθηση και ενίσχυση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού κάθε παιδί έχει δικαίωμα να απολαμβάνει εκπαίδευση, η οποία προωθεί και ενισχύει ένα περιβάλλον, δεξιότητες και στάσεις που υπηρετούν και προωθούν το ιδανικό της ειρήνης.

Σύμφωνα με την UNESCO, η Εκπαίδευση για έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη-Βίας είναι μια “Διαδικασία προώθησης γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που χρειάζονται για να επιτευχθούν αλλαγές στη συμπεριφορά οι οποίες θα επιτρέψουν στα παιδιά, τη νεολαία και τους/τις ενηλίκους να αποτρέπουν τις συγκρούσεις και τη βία, τόσο την άμεση όσο και τη δομική, να επιλύουν ειρηνικά τις συγκρούσεις και να δημιουργούν τις συνθήκες που θα συμβάλουν στην ειρήνη σε ατομικό, διαπροσωπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ ομάδων και κρατών” (UNESCO, 2008). Είναι ένα ολιστικό πλαίσιο κατανόησης και δράσης που στοχεύει στην κοινωνική αλλαγή μέσω της εκπαίδευσης αφού “μια και οι πόλεμοι ξεκινούν από το μυαλό των ανθρώπων, εκεί ακριβώς στο μυαλό των ανθρώπων πρέπει να στηθούν και οι άμυνες για την ειρήνη".

Στόχοι υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2015 -2016 Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, κατόπιν εισήγησης της Επιτρόπου, συμπεριέλαβε στον 2ο υπό έμφαση στόχο, "Το δικαίωμα των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου στην ειρήνη- Οικοδομούμε έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη-Βίας". Για να δείτε το πλήρες κείμενο των υπο έμφαση στόχων, πατήστε ΕΔΩ.

Στόχοι υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2016-2017 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:
Αποτέλεσμα της διαβούλευσης που είχε τον Οκτώβριο 2016 η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ) με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κο Κώστα Καδή, ήταν να εμπλουτιστεί ο 2ος υπό έμφαση στόχος του Υπουργείου για τη σχολική χρονιά 2016-2017, με τις εισηγήσεις των εφήβων.

Ο 2ος υπό έμφαση Στόχος αναφέρεται στην ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου που στάληκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε όλα τα σχολεία, με τις εισηγήσεις της ΟΕΣ, πατήστε ΕΔΩ.


Εργαστήρια Γραφείου Επιτρόπου για το Δικαίωμα των Παιδιών της Κύπρου και του Κόσμου στην Ειρήνη: Οικοδομούμε έναν Πολιτισμό Ειρήνης και μη Βίας


Το εργαστήρι που προσφέρεται από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, απευθύνεται σε παιδιά των τάξεων Δ’, Ε’ και Στ’. Στόχος του είναι, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά να γνωρίσουν την έννοια της ειρήνης και τα στοιχεία που την προωθούν, αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, στάσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα βοηθήσουν στην αποδόμηση της βίας που χαρακτηρίζει τις σημερινές κοινωνίες και στην προώθηση των στοιχείων που βοηθούν στην ανάπτυξη και διατήρηση της ειρήνης.

Η χρήση της σωματικής και φυσικής δύναμης για επίλυση διαφορών, αντί εναλλακτικών τρόπων δράσης και αντίδρασης, αποτελεί την εναρκτήρια δραστηριότητα των εργαστηρίων, μέσα από την οποία διαφαίνεται η μάθηση της βίας από το κοινωνικό σύνολο προς τα παιδιά. Στη συνέχεια, τα παιδιά εντοπίζουν και καταγράφουν χαρακτηριστικά που προωθούν την ειρήνη σε διάφορα πλαίσια, όπως το ατομικό, της οικογένειας, του σχολείου, το κρατικό και το παγκόσμιο. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά αντιλαμβάνονται την ειρήνη, όχι ως την απουσία του πολέμου, αλλά ως μια έννοια πολυδιάστατη, η οποία περιλαμβάνει την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση σε πηγές (όπως η εκπαίδευση και η υγεία), την αειφόρο ανάπτυξη κλπ. Στη συνέχεια, μέσα από ένα ρεπερτόριο φωτογραφιών τα παιδιά εντοπίζουν στοιχεία και συναισθήματα που συνδέονται με τη βία, σε μια προσπάθεια αντιπαραβολής των δύο εννοιών. Η επιθυμία για επικράτηση της ειρήνης μέσα στις κοινωνίες γίνεται εντονότερη μετά από την κατανόηση των επιπτώσεων της βίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Το εργαστήρι περιλαμβάνει δραστηριότητες για το ρατσισμό, την κοινωνική ανισότητα και την κατανομή του κρατικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά στο ρατσισμό, τα παιδιά επεξηγούν τα κριτήρια μέσα από τα οποία κρίνουν κάποια άτομα και πώς αυτό το φαινόμενο επηρεάζει τη ζωή κάποιων ομάδων στη συνέχεια. Η δραστηριότητα της κοινωνικής ανισότητας κάνει αντιληπτή την ανισότητα ευκαιριών στα άτομα, ανάλογα με το υπόβαθρό τους, καθώς και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει στην καθημερινότητα των ατόμων. Τέλος, με βάση ρόλους που τους ανατίθενται οι συμμετέχοντες κατανέμουν τον κρατικό προϋπολογισμό σε διάφορους τομείς και γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για χρηματοδότηση τομέων που προωθούν την ανάπτυξη (ατομική και συλλογική), αντί αυτών που προωθούν το φόβο και τη βία.

Το εργαστήρι ολοκληρώνεται με συζήτηση όσον αφορά στην ευθύνη που έχει το κάθε άτομο ξεχωριστά, αλλά και η κοινωνία γενικότερα για την προώθηση της ειρήνης. Η ατομική ευθύνη συνδέεται με την καθημερινότητα των παιδιών και πώς αυτά μπορούν να προωθήσουν με ένα μεταδοτικό τρόπο την ειρήνη στο σχολείο, στην κοινότητα και στη χώρα τους. Τέλος, οι απόψεις των παιδιών για την ειρήνη καταγράφονται και συλλέγονται για να προωθηθούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων.Με την ολοκλήρωση των Εργαστηρίων, η Επίτροπος φιλοξένησε την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 στο Γραφείο της, διαβούλευση αναφορικά με το θέμα «Εκπαίδευση για ένα πολιτισμό ειρήνης», του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Κώστα Καδή, με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου και με παιδιά της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση, πατήστε ΕΔΩ.
Για να δείτε τις απόψεις των ιδίων των παιδιών που συμμετείχαν στη διαβούλευση, πατήστε ΕΔΩ.
Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας