English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

English

ENOC 21st Annual Conference, Finland (19th-20th September 2017)

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, συμμετείχε στις εργασίες του 21ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για Παιδιά (European Network of Ombudspersons for Children-ENOC), που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου που διεξήχθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Για τις ανάγκες του συνεδρίου, η Επίτροπος συνοδευόταν από δυο Λειτουργούς του Γραφείου της και από ένα μέλος της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου, τη Μαρία Ισαάκ.
Το θέμα του φετινού συνεδρίου ήταν η «Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και οι Σχέσεις των Νέων: εφαρμόζοντας το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση» (“Comprehensive Relationship and Sexuality Education: Implementing the Right of Children to be Informed”). Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου η Επίτροπος παρουσίασε τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της για την προώθηση ενός προγράμματος περιεκτικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης και παιδαγωγικά προσανατολισμένης Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Αναλυτικού Προγράμματος των δημόσιων σχολείων.
Με στόχο τη συμπερίληψη και προβολή των απόψεων των παιδιών της Ευρώπης σχετικά με το θέμα του συνεδρίου, προηγήθηκε το ENYA Forum (Δίκτυο Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των Επιτρόπων για το Παιδί), που πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Ιουνίου 2017 στο Παρίσι, όπου τα παιδιά – μεταξύ αυτών και η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Κύπριας Επιτρόπου- είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους με συμμετοχικό τρόπο. Ως εκ τούτου, η Μαρία Ισαάκ, μαζί με άλλα πέντε παιδιά από αντίστοιχες Ομάδες Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Επιτρόπων, συμμετείχαν στο Συνέδριο στις 20 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις τους, όπως τις κατέγραψαν στο ΕΝΥΑ Forum.
Παράλληλα, η Επίτροπος παρουσίασε ως παράδειγμα καλής πρακτικής, την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών για Επαγγελματίες και Γονείς σε ότι αφορά στη «Συμμετοχή παιδιών σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές». Για την ανάπτυξη του Οδηγού, η Επίτροπος έχει αντλήσει από τη συσσωρευμένη σχετική εμπειρία του Θεσμού, από την εμπειρογνωμοσύνη Κύπριων επαγγελματιών στο χώρο και τις βιωματικές εμπειρίες παιδιών που έχουν στο παρελθόν συμμετάσχει σε οπτικοακουστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές στην Κύπρο.
Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου στις 21/9/2017, υιοθετήθηκε από το Δίκτυο, επίσημη Δήλωση για το θέμα της Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και τις Σχέσεις των Νέων. Στη Δήλωση επισημαίνεται η σημασία της συμπερίληψης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και η αναγκαιότητα όπως αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών. Ακολούθως οι Επίτροποι προχωρούν σε συστάσεις προς τα κράτη τους, στη βάση των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλων συναφών διεθνών κειμένων, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην επαρκή και κατάλληλη ενημέρωση για λήψη υπεύθυνων και ενημερωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη σεξουαλικότητά τους σε σωματικό, συναισθηματικό, ατομικό, διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.


ENOC:
Το ΕΝΟC σήμερα αριθμεί 42 μέλη-ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς για τα δικαιώματα των παιδιών (independent children’s rights institutions-ICRIs) από 35 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος του ΕΝΟC είναι η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά εκφράζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (United Nations Convention on the Rights of the Child-UNCRC). Συγκεκριμένα, λειτουργεί ως δίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματική υποστήριξη μεταξύ των μελών του, προωθεί το σχεδιασμό στρατηγικών για την καλύτερη εφαρμογή της UNCRC, υποστηρίζει την ίδρυση νέων ICRIs, προσφέροντας στήριξη σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέλος ενθαρρύνει την επαφή και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των διαφόρων ICRIs και δικτύων από όλο τον κόσμο. Η Κύπρια Επίτροπος, Λήδα Κουρσουμπά, διετέλεσε πρόεδρος του ENOC κατά την περίοδο 2012-13.
Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας