English
Λογότυπο Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση    

Ένα στα Πέντε English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Δράσεις του Γραφείου της Επιτρόπου

Νέα της Εκστρατείας

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Lanzarote, 25.X.2007)

Νόμος που αναθεωρεί το Νομικό Πλαίσιο που διέπει την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, 91(Ι)/2014

Συμμετοχή της Επιτρόπου, στην 26η Συνάντηση του Δικτύου Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο, 21/4/2016

Έρευνα Πανεπιστημίου Κύπρου: «Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών αρχών για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών: Ένα έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνει πιλοτικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο», Δεκ.2015

Υλικό για την Εκστρατεία

Βίντεο Συμβουλίου της Ευρώπης για τους σκοπούς της εκστρατείας

Ψήφισμα της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποιήσης των παιδιών

Άλλες Συνδέσεις

Φωτογραφικό Υλικό

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Χτίζοντας μια Ευρώπη Για και Με τα Παιδιά», το οποίο έχει στόχο, αφενός, την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και, αφετέρου, την προστασία τους από τη βία, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε Εκστρατεία για Τερματισμό της Σεξουαλικής Βίας ενάντια στα Παιδιά με τίτλο «One in Five». Ο τίτλος συναρτάται με το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής έρευνας που έχει καταλήξει ότι ένα στα πέντε παιδιά γίνεται θύμα σεξουαλικής βίας.

Το θέμα του τερματισμού της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το χειρίζεται η Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κα. Maud de Boer – Buquicchio. Η επίσημη έναρξη της εκστρατείας έγινε σε διήμερη Εκδήλωση (High Level Launching Event) στη Ρώμη στις 29 - 30 Νοεμβρίου 2010 στην παρουσία της Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε αυτή είχαν προσκληθεί εκπρόσωποι κυβερνήσεων σε ψηλό επίπεδο (Υπουργοί), εκπρόσωποι Κοινοβουλίων και εθνικοί θεσμοί για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Οι κύριοι στόχοι της εκστρατείας είναι:

· η προώθηση υπογραφής, κύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Lanzarote, 25.X.2007).

· ο εφοδιασμός των παιδιών, των οικογενειών τους/φροντιστών και της κοινωνίας γενικότερα με γνώση καθώς και ικανότητες για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της δημιουργίας ευαισθητοποίησής για την πλήρη έκταση της σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά.

Στην εναρκτήρια Εκδήλωση/Συνέδριο από την Κύπρο συμμετείχαν η βουλευτής κα Αθηνά Κυριακίδου, ως Σύνδεσμος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την εν λόγω Εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Κυπρία Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά, και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κα Κούλα Παπαδοπούλου.

Με την εν λόγω Εκστρατεία, το Συμβούλιο της Ευρώπης, στοχεύει να ενδυναμώσει Κυβερνήσεις, Κοινοβουλευτικούς, επαγγελματίες, την κοινωνία πολιτών, τους γονείς και τα παιδιά ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά. Ιδιαίτερα, καθόσον αφορά τις Κυβερνήσεις το Συμβούλιο της Ευρώπης ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συστήσουν Εθνικές Επιτροπές για την προώθηση της Εκστρατείας, οι οποίες να αποτελούνται από όλους τους σχετικούς φορείς, Υπουργεία με αρμοδιότητα στις κοινωνικές υποθέσεις, δικαιοσύνη, υγεία, εκπαίδευση, θέματα νεολαίας και τεχνολογία της πληροφορικής και επικοινωνίας, Κοινοβουλευτικούς, τοπικές αρχές, Επιτρόπους για το παιδί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδέσμους γονέων και δίκτυα επαγγελματιών, στον τομέα της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της ευημερίας, της υγείας, της δικαιοσύνης και της φροντίδας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκάλεσε σύσκεψη στις 30 Μαρτίου 2011, για τη σύσταση και το συντονισμό της Εθνικής Επιτροπής προώθησης της Εκστρατείας για Τερματισμό της Σεξουαλικής Βίας ενάντια στα Παιδιά με τίτλο «One in Five». Στην εν λόγω σύσκεψη προήδρευσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους και μετείχαν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά, η κα Αθηνά Κυριακίδου με την ιδιότητά της ως Σύνδεσμος Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την Εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Γενικός Διευθυντής του Υ.Ε.Κ.Α κος Γεώργιος Παπαγεωργίου, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας κα Τούλα Κούλουμου, η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια κα Μάρθα Αποστολίδου και ο Γενικός Διευθυντής του οργανισμού Hope for Children.

Αποφασίστηκε η ετοιμασία, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Εγγράφου Εργασίας το οποίο θα περιέχει εισηγήσεις για τους φορείς που θα κληθούν να μετάσχουν στην Εκστρατεία καθώς και για τις ενέργειες/δράσεις τις οποίες θα αναλάβει ο καθένας τους.


Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την ’Εναρξη της Εθνικής Εκστρατείας «’Ενα στα Πέντε» : Εισήγηση Επιτρόπου

Αποστολή της σελίδας Αρχή
Οικογένεια

Δικαιώματα


© 2008 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας