Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»

στις 13/09/2011

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

(ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ )

· Ευχές προς τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, νέο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τη νέα Επιτροπή Παιδείας της Βουλής
· Η Επίτροπος εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι και φέτος η σχολική χρονιά ανοίγει με θετικές προοπτικές. Τα προβλήματα είναι περιορισμένα και φαίνεται ότι το Υπουργείο τα έχει υπό έλεγχο.
· Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Φέτος είναι ιδιαίτερα σημαντική χρονιά σχετικά με την υπό εξέλιξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η σταδιακή εισαγωγή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων αποτελεί μια ανοιχτή πρόκληση για όλους, Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικούς, γονείς και φυσικά, πάνω από όλα τα ίδια τα παιδιά.
· Αναμένω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα αναζητήσουν και θα βρουν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσουν και να ενσωματώσουν την εμπειρία και την άποψη των παιδιών στην συντρέχουσα και τελική αξιολόγηση των νέων αναλυτικών.
· Έχω κατ’ επανάληψη τονίσει ότι ο στόχος ενός νέου δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου είναι απόλυτα συμβατός με το γράμμα και το ευρύτερο πνεύμα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Θέλω, για ακόμη μια φορά να τονίσω ωστόσο, ότι πέραν του στόχου θα πρέπει να μας ενδιαφέρει – και θέλω να πιστεύω ότι αυτό γίνεται – και η διαδικασία επίτευξής του. Αν λοιπόν στόχος μας είναι να έχουμε ένα σχολείο που να σέβεται τα δικαιώματα του παιδιού έχουμε υποχρέωση και είμαστε δεσμευμένοι αυτό να το επιδιώξουμε με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού. Η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή του παιδιού, σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά σου, σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής και της παιδαγωγικής πράξης είναι εκ των ων ου άνευ για κάθε δημοκρατικό σχολείο.
· Χαιρετίζω με ικανοποίηση την εισαγωγή, στα προγράμματα Αγωγής Υγείας, της θεματικής σχετικά με τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των παιδιών. Σημειώνω ότι η εισαγωγή της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα και τα δικαιώματα του παιδιού ειδικότερα υπήρξε πάγια θέση της Επιτρόπου.
· Το Γραφείο μου έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ετοιμασία της τελικής μορφής του σχετικού αναλυτικού προγράμματος. Παράλληλα, λειτουργοί του Γραφείου μου βρίσκονται σε επικοινωνία με λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ώστε, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού να οργανώσει σειρά εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών εργαστηριών για εκπαιδευτικούς σε σχέση με την ως άνω θεματική.
· Επιγραμματικά τρία ακόμη θέματα:

o Ιδιωτική εκπαίδευση: Έχω δεχτεί το αρκετά παράπονα που αφορούν τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων. Η πολιτεία έχει ευθύνη και για τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία αυτά. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στον έλεγχο των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων. Η πολιτεία έχει ευθύνη που καθορίζεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού να διασφαλίσει ότι, η λειτουργία κάθε οργανισμού ο οποίος υποδέχεται παιδιά συνάδει πλήρως με τα στα δικαιώματα του παιδιού.
o Οι ευάλωτες ομάδες των παιδιών χρειάζονται στήριξη και ενδυνάμωση: Αναμφισβήτητα τα παιδιά έχουν όλα τα ίδια δικαιώματα. Ωστόσο, προκειμένου να επιτύχουμε την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων τους από όλα τα παιδιά, έχουμε ευθύνη να προσαρμόσουμε τις διαδικασίες, τις πρακτικές, τις δράσεις και τις ενέργειές μας, στις ιδιαίτερες καταστάσεις, αν είναι δυνατόν, κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Στο γενικότερο πληθυσμό των παιδιών οι συνθήκες που διέπουν τη ζωή συγκεκριμένων ομάδων παιδιών (παιδιά με αναπηρίες, παιδιά με μεταναστευτικό ιστορικό, παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα) μάς υποχρεώνουν να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας ανάλογα. Το στοίχημα κάθε κοινωνίας σε ότι αφορά το βαθμό διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σου συνόλου των μελών της αφορά πρωτίστως και πάνω από όλα τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες εμφανίζονται ως οι πλέον ευάλωτες.
o Οικονομική κρίση και δικαιώματα των παιδιών: Οι παρατηρήσεις μου αυτές αποκτούν ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης η οποία έχει αγγίξει και τη χώρα μας. Σε ανάλογες κοινωνικοικονομικές συγκυρίες προγράμματα και δράσεις που αφορούν παιδιά συχνά πυκνά γίνονται ο εύκολος στόχος μέτρων οικονομικής λιτότητας.

Απευθύνω έκκληση και προειδοποίηση τόσο στο Υπουργείο όσο και το Κοινοβούλιο: τα μέτρα οικονομικής περισυλλογής που θα ληφθούν δεν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε βαθμό να επηρεάσουν το επίπεδο διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο.Κατεβάστε το αρχείο Word ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top