Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω το 3ο Παγκύπριο Συνέδριο για Γονείς και για Εκπαιδευτικούς που διοργανώνεται από την Ιστοσελίδα paidiatros.com και τον Δήμο Λατσιών.
Η ιστοσελίδα paidiatros.com ξεχωρίζει για την ευρύτητα των θεμάτων που πραγματεύεται, αλλά, και την ευαισθησία με την οποία τα προσεγγίζει. Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος συνδυάζει την απλοποιημένη, και, κατ’ επέκταση, ιδιαίτερα φιλική προς το ευρύτερο κοινό, γλώσσα που χρησιμοποιεί, με την επιστημονική επάρκεια και εγκυρότητα. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης αλλά και επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν την υγεία των παιδιών, για κάθε ενδιαφερόμενο, και, ιδιαίτερα, για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Η καθιέρωση διοργάνωσης ενός ετήσιου συνεδρίου, καταδεικνύει το γνήσιο ενδιαφέρον των συντελεστών της ιστοσελίδας να συμβάλουν περαιτέρω στην επιμόρφωση των Κύπριων γονιών και εκπαιδευτικών, σε θέματα σχετικά με την υγεία των παιδιών τους, με την ευρύτερη σημασία του όρου.
Η οικογένεια και το σχολείο συνιστούν τα δύο, κατ’ εξοχήν, πλαίσια κοινωνικοποίησης των παιδιών. Και, για τούτο, ακριβώς, το λόγο η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τους προσδίδει κεντρικό ρόλο σε ότι αφορά στη διασφάλιση και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Η Σύμβαση, αποδίδει στην οικογένεια πρωταρχικό ρόλο στα πλαίσια της ανατροφής του παιδιού, αναγνωρίζοντας ότι « είναι η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των μελών της, και ιδιαίτερα των παιδιών». Αναγνωρίζει επίσης, ότι «το παιδί για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, πρέπει να μεγαλώνει μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σ' ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης» (Προοίμιο). Παραπέρα, η Σύμβαση, δεσμεύει τους γονείς με το δικαίωμα και, μαζί, την ευθύνη και υποχρέωση, να παρέχουν στο παιδί τους, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, την κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλές για την άσκηση / απόλαυση των δικαιωμάτων του.
Η Σύμβαση, παράλληλα, κατοχυρώνει, όχι απλά το δικαίωμα πρόσβασης του παιδιού στην εκπαίδευση, αλλά το δικαίωμά του σε μια παιδοκεντρική εκπαίδευση, η οποία να έχει στόχους και περιεχόμενο που αντανακλούν τη διασφάλιση δικαιωμάτων και της εγγενούς αξιοπρέπεια του παιδιού. Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η εκπαίδευση, της οποίας το περιεχόμενο θεμελιώνεται στις αξίες του άρθρου 29 (1) της Σύμβασης, αφορά μια εκπαίδευση παιδοκεντρική, φιλική προς τα παιδιά, η οποία θα λειτουργεί ενδυναμωτικά για τα παιδιά και επιδιώκει «την ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού ξεχωριστά, των ταλέντων και των ικανοτήτων του, αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, ικανότητες και μαθησιακές ανάγκες» (Γενικό Σχόλιο Υπ. Αρ. 1, CRC / GC/ 2001/ 1, 17 April 2001, par. 9).
Έχοντας κατά νου τα πιο πάνω, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η επιμόρφωση και, κατά συνέπεια, η ενδυνάμωση των γονιών και των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση και ενίσχυση των δικαιωμάτων του παιδιού. Δικαιολογημένα, λοιπόν, θεωρώ την ιστοσελίδα paidiatros.com σημαντικό σύμμαχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων μου, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, για την προώθηση και εμπέδωση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο.
Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της ιστοσελίδας paidiatros.com και, ιδιαίτερα, στο Δρ. Αδάμο Χατζηπαναγή, Πρόεδρο της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής, για τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου, αλλά και για τις συνεχείς και συνεπείς προσπάθειες και δράσεις του για προώθηση θεμάτων που στοχεύουν να διασφαλίσουν ένα σημαντικότατο δικαίωμα του παιδιού, το δικαίωμα στην υγεία.
Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι σε όλους ένα ιδιαίτερα γόνιμο Συνέδριο.
Κατεβάστε το αρχείο Word Xairetismos Epitropou.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top