Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Σημείωμα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Λήδας Κουρσουμπά, για τη Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τη συζήτηση του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, των περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2010 και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμών του 2010

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Σε συνέχεια των Σημειωμάτων μου προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2010, 3 Φεβρουαρίου 2011 και 10 Οκτωβρίου 201, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμώ να αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων που έχουν επιτευχθεί κατά τη συζήτηση του πιο πάνω αναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου, σε ότι αφορά στην προστασία των παιδιών που απασχολούνται σε πολιτιστικές δραστηριότητες και τις σχετικές αλλαγές που έχουν εισαχθεί στο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό το φως των εν λόγω συγκλίσεων, δεν έχω επί του νομοσχεδίου και των σχετικών Κανονισμών οποιεσδήποτε άλλες απόψεις.

2. Θεωρώ, όμως, σημαντικό να τονίσω ότι εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση του Κράτους να ρυθμίσει την προστασία των παιδιών, σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όταν αυτή δεν ανάγεται σε απασχόληση.

3. Ειδικότερα, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν κριτήρια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή παιδιών σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όταν η συμμετοχή αυτή δεν γίνεται στο πλαίσιο απασχόλησης, στη βάση των οποίων θα πρέπει να κρίνεται η καταλληλότητα ή μη της συμμετοχής παιδιού σε τέτοιες δραστηριότητες από απόψεως πάντοτε της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και οι αναγκαίες διαδικασίες καθώς και οι αρμόδιες αρχές εφαρμογής τους.

4. Όπως ανέφερα και σε προηγούμενα σημειώματά μου, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι υφίσταται νομοθετικό κενό στη συγκεκριμένη περίπτωση το οποίο αφήνει απροστάτευτα από ενδεχόμενη εκμετάλλευση, παιδιά που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες σε πλαίσιο άλλο από αυτό της απασχόλησης.

5. Το ίδιο το κράτος οφείλει να αποφασίσει το ίδιο ποιες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτό το διάλογο, ο οποίος θα πρέπει να καταλήξει σε μέτρα που προστατεύουν τα παιδιά καθώς και ποια είναι η κατ’ εξοχήν αρμόδια αρχή η οποία θα πρέπει να αναλάβει την προώθηση της θέσπισης του απαραίτητου νομοθετικού ή άλλου πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση. Προσωπικά, ως Επίτροπος, δεσμεύομαι να συνδράμω σε αυτή την προσπάθεια και να εμπλουτίσω τη συζήτηση με τις απόψεις και εισηγήσεις μου. Είμαι, εν πάση περιπτώσει, της άποψης, ότι η καταλληλότερη αρχή για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, θα ήταν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ως εκ της κυρίως αρμοδιότητάς τους που είναι η προστασία των παιδιών. Εναπόκειται, όμως, στο κράτος να καθορίσει τελικά την αρμόδια αρχή.

6. Ενόψει της επιστολής της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2011, η οποία μου έχει κοινοποιηθεί, το παρόν Σημείωμα κοινοποιείται επίσης και στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


    Λήδα Κουρσουμπά
    Επίτροπος Προστασίας
    των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Simioma gia Vouli 30-1-2012.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top