Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Επετειακή Εκδήλωση 20/11/2012
Απονομή Τιμητικής Διάκρισης από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κυρία Λήδα Κουρσουμπά
στον κύριο Τάκη Κονή

Ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός ενός Κράτους διασφαλίζεται μέσα από τη νομική κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και, πάνω από όλα, μέσα από την ουσιαστική εμπέδωσή τους στο επίπεδο της κοινωνίας.
Κάθε πολιτεία που θέλει και επιδιώκει να λειτουργήσει ανθρωποκεντρικά, μεριμνά για την εγκαθίδρυση και λειτουργία εθνικών θεσμών, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο νομοθεσιών, πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, με γνώμονα τη διασφάλιση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η σύσταση και λειτουργία του Θεσμού της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συνιστά απτή απόδειξη της δέσμευσης της Κυπριακής Πολιτείας στην αναγνώριση, κατοχύρωση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σταθερού προσανατολισμού της σε πολιτικές χειρισμού των κοινωνικών θεμάτων, θεμελιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Θεσμός, στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, απολαμβάνει, πλέον, αναγνώρισης και εκτίμησης, τόσο στο πλαίσιο της κυπριακής κοινωνίας όσο και στο επίπεδο της Εκτελεστικής και της Νομοθετικής Εξουσίας. Παράλληλα, μέσω της δράσης του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αντλεί σημαντικές εμπειρίες και αναπτύσσει πολύτιμη τεχνογνωσία, αλλά, ταυτόχρονα, έχει αποκτήσει πρόσθετο κύρος. Απόδειξη τούτου είναι και το γεγονός ότι, η Κυπρία Επίτροπος έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί για την περίοδο 2012-2013.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, θεώρησα ότι ωρίμασε ο χρόνος για το Θεσμό, να αναγνωρίσει και να τιμήσει ανθρώπους με καταλυτική προσφορά στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που απόψε, ως η πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο, αντλώντας από το αυξημένο κύρος του Θεσμού, τον οποίο έχω την τιμή και τη μεγάλη ευθύνη να υπηρετώ, βρίσκομαι εδώ για να αποδώσω, την ελάχιστη πρέπουσα τιμή σε ένα πραγματικό κοινωνικό οραματιστή και πρωτοπόρο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο, τον κ. Τάκη Κονή.

Ο Τάκης Κονής, πιστώνεται με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας, τόσο μέσα από την επαγγελματική του δράση, όσο και μέσα από την προσωπική του εμπλοκή στην Κοινωνία των Πολιτών, της οποίας εξακολουθεί να παραμένει ενεργό και δραστήριο μέλος.

Ο Τάκης Κονής υπήρξε στην πρωτοπορία του κινήματος για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Κύπρο και εργάστηκε σκληρά για την προώθηση και τη νομική κατοχύρωσή τους.

Αναλαμβάνοντας την ηγεσία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το 1975, ανέπτυξε σημαντικές καινοτομίες και πρωτοβουλίες και προώθησε προγράμματα και δράσεις οι οποίες, υπερέβαιναν την κυρίαρχη τότε, νομική θεώρηση του παιδιού ως, αποκλειστικά και μόνο, αντικειμένου προστασίας. Ως παραδείγματα (σίγουρα όχι εξαντλητικά), αναφέρω τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ανηλίκων Παραβατών στο πλαίσιο της αποποινικοποίησης της νεανικής παραβατικότητας, την προώθηση του θεσμού των Συμβουλίων Κοινωνικής Ευημερίας και την υπαγωγή τους, στη συνέχεια, κάτω από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας, καθώς και τη σύσταση και λειτουργία των Κέντρων Νεότητας και του Οργανισμού Νεολαίας, όπου, για πρώτη φορά, στην Κύπρο θεσμοθετήθηκαν συμμετοχικές διαδικασίες εμπλοκής των παιδιών και των νέων σε θέματα που τα αφορούν.

Ο Τάκης Κονής, ήταν Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Κύπρου για το Διεθνές Έτος Παιδιού 1979–80, η οποία ανέλαβε την κύρια ευθύνη για την προετοιμασία της κυπριακής κοινωνίας να αποδεχτεί την έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού. Στα πλαίσια αυτά καθιέρωσε την «Εβδομάδα Παιδιού» και το «Φεστιβάλ Παιδιού», δύο θεσμούς μέσα από τους οποίους προβάλλονται και προωθούνται τα δικαιώματα του παιδιού, μέχρι σήμερα.

Για τον Τάκη Κονή, η προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερα, ήταν, και παραμένει σκοπός ζωής, την επιδίωξη του οποίου δεν μπορούσε να περιορίσει μόνο μέσα από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Για τούτο, ακριβώς, το λόγο, ενεπλάκη δυναμικά στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, δραστηριοποιούμενος σε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για χρόνια διετέλεσε ενεργό και ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού και, μεταγενέστερα, της ΠΣΕΠΕΠ. Ήταν για σειρά ετών μέλος του ΔΣ και, κατόπιν Πρόεδρος της ΠΣΕΠΕΠ. Σήμερα, είναι Επιστημονικός Σύμβουλος της ΠΣΕΠΕΠ ενώ την εκπροσωπεί στην Ομάδα Διαμόρφωσης Πολιτικής της Eυρωπαϊκής Οργάνωσης EuroChild.

Από την ιδιαίτερα σύντομη αυτή αναφορά στην ανεκτίμητη προσφορά του Τάκη Κονή στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί το «αγαπημένο του παιδί», η Κυπριακή Παιδοβουλή. Ήταν εμπνευστής της ιδέας, που υλοποιήθηκε από την ΠΣΕΠΕΠ επί προεδρίας του, στην αρχή ως «κατάληψη εδράνων» από τα παιδιά και, μετά, ως σώμα με κανονισμούς. Τον οραματίστηκε ως θεσμό εφαρμογής στην πράξη της Αρχής της Συμμετοχής των Παιδιών.
Αφοσιωμένος προασπιστής των δικαιωμάτων του Παιδιού, ο Τάκης Κονής, ως πρόεδρος της ΠΣΕΠΕΠ, ηγήθηκε των πολύχρονων προσπαθειών για την εγκαθίδρυση ενός φορέα που θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Κύπρο. Καρπός τούτου υπήρξε, αρχικά, η «Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης της Υλοποίησης της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού». Η προσπάθεια δεν σταμάτησε. συνεχίστηκε μέχρι την επίτευξη του οράματος: τη θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου εθνικού οργανισμού για τα δικαιώματα του παιδιού, ως ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και, ταυτόχρονα, με ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα μας: του Θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σήμερα, με την εμπειρία των τεσσάρων χρόνων της λειτουργίας του θεσμού στη βάση του συγκεκριμένου Νόμου, πολλές φορές έχω εκφράσει θαυμασμό για το πώς την περίοδο εκείνη, οραματιστές όπως τον Τάκη Κονή, μπόρεσαν να συλλάβουν το μήνυμα και να προωθήσουν και να επιτύχουν την υιοθέτηση ενός νόμου, ο οποίος διασφαλίζει τη σύσταση και λειτουργία ενός θεσμού, συμβατού με τα διεθνή πρότυπα, καθόσον αφορά την ανεξαρτησία και το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
Κυρίες και κύριοι,

Η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Τάκη Κονή από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι ένας οφειλόμενος, ελάχιστος φόρος τιμής, σε ένα αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα πρωτοπόρο και οραματιστή στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, ο οποίος, υπερβαίνοντας την αυτιστική ενασχόληση με τα προσωπικά του θέματα, ενδιαφέρθηκε και ανέπτυξε πραγματική και πολύμορφη δράση στην υπηρεσία του γενικότερου συμφέροντος και με σταθερό σημείο αναφοράς, βαθύτατα ανθρωποκεντρικές αρχές και αξίες.

Ο Martin Luther King Jr είχε πει: «Ένα άτομο δεν έχει αρχίσει να ζει, μέχρι να καταφέρει να εγερθεί πάνω από τα στενά όρια των ατομικών του ανησυχιών, στις ευρύτερες ανησυχίες της ανθρωπότητας» [“An individual has not started living until he can rise above the narrow confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity”]. Υπό την έννοια αυτή, ο Τάκης Κονής, είναι, εδώ και δεκαετίες, και παραμένει, ένας ολοζώντανος άνθρωπος!
Κατεβάστε το αρχείο Word Τιμητική Διάκριση στον Τάκη Κονή.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top