Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΗΔΑΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:Ο περί της Σύμβασης των Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Κυρωτικός) Νόμος του 2014Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014, 10 π.μ.


Εδώ και είκοσι και πλέον χρόνια, από το 1990 όταν η Κυπριακή Βουλή κύρωσε με νόμο τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σημειώνεται σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα μας καθώς αυτά, ενσωματώνονται στο δικαϊκό μας σύστημα και, παράλληλα, στις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνται. Στη βάση αυτού μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι, με σταθερό αν και όχι πάντα ομαλό, ρυθμό, σταδιακά η θεώρηση του παιδιού ως υποκειμένου δικαιωμάτων εδραιώνεται στη χώρα μας τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτέλεσε αυτά τα χρόνια ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό και ευρύ νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών στην Κύπρο, από κάθε μορφής κακοποίηση. Ειδικότερα σε ότι αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όχι μόνο δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να προστατεύουν τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης αλλά και να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα που να προσφέρουν στο κάθε παιδί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για να αναπτυχθεί.

Η έκταση, ωστόσο, της απεχθέστερης, ίσως, μορφής καταπάτησης των δικαιωμάτων του παιδιού - σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, στον ευρωπαϊκό χώρο, ένα στα πέντε παιδιά είναι δυνατόν να πέσουν θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή/ και εκμετάλλευσης - έδωσαν το έναυσμα στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενίσχυση του θεσμικού οπλοστασίου με το οποίο προστατεύονται τα παιδιά από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Παιδιού από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarotte,) την οποία θα κληθεί σε λίγες μέρες η ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής να κυρώσει με νόμο, αποτελεί το επιστέγασμα της πρωτοβουλίας αυτής και, παράλληλα, υλοποίηση της δέσμευσης των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης την οποία ανέλαβαν στη Βαρσοβία το 2005 ώστε “να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών […] (και να) επεξεργαστούν μέτρα για τον τερματισμό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών περιλαμβανομένων νομικά εργαλεία”.

H Σύμβαση Lanzarotte, είναι η πλέον εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη Πράξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ότι αφορά την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πολύ συνοπτικά σημειώνω ότι, η Σύμβαση θεμελιώνεται σε μια πολυδιάστατη βάση που αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις πυλώνες - ή όπως αποκαλούνται στην αγγλική γλώσσα τα τέσσερα Ps – Prevention (Πρόληψη), Protection (Προστασία), Prosecute (Ποινικοποίηση) και Promotion (Πρoώθηση) - και αποβλέπει:

· Στην παρεμπόδιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών
· Στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης
· Στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των νομικών εργαλείων που διαθέτουμε προκειμένου να διώξουμε αποτελεσματικά και με τη μέγιστη αυστηρότητα κάθε μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών
· Στην προώθηση εθνικών και διεθνών συνεργασιών ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών

    Ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, από το 2010 έχω παρέμβει έντονα στις Αρχές της πολιτείας προκειμένου να προωθηθούν, το συντομότερο δυνατόν, τα θεσμικά εκείνα μέτρα που θα καθιστούσαν την εφαρμογή της Σύμβασης Lanzarotte, δυνατή σε εθνικό επίπεδο, θεωρώντας ότι αυτή θα ενισχύσει την προσπάθειά για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στη χώρα μας. Χαιρετίζω λοιπόν το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών του νομοσχεδίου για την κύρωση της Σύμβασης το οποίο θα προωθηθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση.

    Η κύρωση της Σύμβασης Lanzarotte, είναι πλέον δυνατή δεδομένου ότι πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 [N. 91(I)/2014], οι διατάξεις του οποίου, και, οι δομές που αυτός δημιουργεί θα επιτρέψουν, κατά την άποψή μου, την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι κατά την επεξεργασία του εν λόγω Νόμου σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, λήφθηκαν υπόψη και οι διατάξεις της Σύμβασης σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε η Δημοκρατία να είναι σε θέση να την εφαρμόσει άμεσα με την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας. Ο εν λόγω Νόμος, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει κάποια κενά και αδυναμίες που επιβάλλουν την αναθεώρηση κάποιων διατάξεων του, έχει τη δυνατότητα, εάν εφαρμοστεί ορθά και συντονισμένα από όλες τις αρμόδιες Αρχές, να συμβάλει στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο των ποινικών διαδικασιών αλλά και σε σχέση με την ψυχοκοινωνική τους στήριξη ως θυμάτων πολύ σοβαρών αδικημάτων, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν και από τη Σύμβαση Lanzarotte.    Κατεβάστε το αρχείο Word ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΥΡΩΣΗ LAZAROTTE 6.10.2014.doc


    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Back To Top