Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Χαιρετίζω την έναρξη της συζήτησης για τα επιχειρούμενα έργα ανάπλασης στο Δημόσιο Κήπο Λεμεσού και συμμερίζομαι τις ανησυχίες των πολιτών που εκφράστηκαν μέσα από δημοσιεύματα στον τύπο, διαμαρτυρίες και επιστολές που μου έχουν κοινοποιηθεί. Όπως έχω αναφέρει και σε επιστολή μου προς το Δήμαρχό Λεμεσού, η ανησυχία των δημοτών βασίζεται στο γεγονός ότι χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε δημόσια διαβούλευση χωρίς προηγούμενο συνολικό σχεδιασμό διαμόρφωσης του Δημοτικού κήπου (master plan), επιχειρείται αποσπασματική η δημιουργία παιδότοπου!

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης η λειτουργία και η βιωσιμότητα των πόλεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το θέμα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών θεσμών και των Ηνωμένων Εθνών. Παρόλα αυτά προχωρούμε στο σχεδιασμό των πόλεων μας και διοργανώνουμε δημόσιες συζητήσεις από τις οποίες απουσιάζουν οι φωνές αυτών που θα ζήσουν τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον σ’ αυτές! Απουσιάζει η φωνή των παιδιών. Ο ιστορικός χώρος του Δημόσιου και που έχει ιδιαίτερη πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία, αν θα έπρεπε να διαμορφωθεί θα έπρεπε να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή και των παιδιών διαφόρων ηλικιακών βαθμίδων. Τα παιδιά θα έπρεπε να εκφέρουν άποψη για τη θεματολογία και τη μορφή που θα ήθελαν να έχει ένας χώρος που απευθύνεται κυρίως σε αυτά.

Στη βάση των πιο πάνω και αναφερόμενη στο Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία το αφορά. Άρα η δημόσια διαβούλευση θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τα παιδιά και θα έπρεπε να γίνει διερεύνηση του συμφέροντος τους. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη καθιέρωσης της διεξαγωγής Αξιολόγησης Αντικτύπου πριν από οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων από κρατικό φορέα που σχετίζεται με τα παιδιά. Η Αξιολόγηση Αντικτύπου, στην προκειμένη περίπτωση, θα μπορούσε να είναι ένας δείκτης για το κατά πόσο η βιολογική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών θα επηρεαστεί από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου.

Ιδιαίτερα συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέφρασαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανωμένα πολιτικά σύνολα και μεγάλος αριθμός δημοτών για χρήση εχθρικών για το περιβάλλον υλικών: πλαστικός χλοοτάπητας τσιμεντοποίηση, εκρίζωση αιωνόβιων δέντρων κ.α.

Στη διερεύνηση που έχω αποστείλει προς τον Δήμαρχο τέθηκαν τα πιο κάτω ερωτήματα:

    1. Κατά πόσο έγινε μελέτη για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και κατά πόσο αυτά θεωρούνται φιλικά προς τα παιδιά και το περιβάλλον;

    2. Κατά πόσο εξετάσθηκε από ειδικούς η προτεινόμενη θεματολογία εν συναρτήσει με το αντίκτυπο στο ψυχισμό των παιδιών και τη κουλτούρα της πόλης;

    3. Αν θα υπάρξει, έστω και τώρα δημόσια διαβούλευση στην οποία θα συμμετέχουν και παιδιά από διάφορες ηλικιακές ομάδες, ούτως ώστε να έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την άποψη τους;

    4. κατά πόσο λήφθηκε υπόψη το συμφέρον του παιδιού στο σχεδιασμό και υλοποίηση του εν λόγο έργου;

    5. Κατά πόσο αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις των αλλαγών στα παιδιά, ως προς τον υπό κατασκευή παιδότοπο και τη διαμόρφωση του δημοτικού κήπου;


Ελπίζω η συζήτηση αυτή να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα και να είναι η αφετηρία για εποικοδομητικό διάλογο ώστε ο σχεδιασμός για την ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού να συνάδει με ευρωπαϊκές προδιαγραφές όσον αφορά στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη.Κατεβάστε το αρχείο Word Σημείωμα Επιτρόπου για ΚΕ Εσωτερικών final 10-11-2022.doc

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top