Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Χαιρετισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
Λήδας Κουρσουμπά, στην Tελική γιορτή του Βρεφοκομικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου»
Πανεπιστημίου Κύπρου
Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου
Σάββατο 15 Ιουνίου 2013, 18:30


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση της Διευθύντριας να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην τελική γιορτή του Βρεφοκομικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου, «Λητώ Παπαχριστοφόρου» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δεν μπορώ να σας κρύψω ότι, η επιλογή του σχολείου να οργανώσει στο πλαίσιο της γιορτής αυτής, θεατρική παράσταση που να καταπιάνεται άμεσα με τα δικαιώματα των παιδιών και, μάλιστα, με βάση υλικό από το Διαγωνισμό Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου με θέμα «Τα Δικαιώματα του Παιδιού», που οργάνωσε το Γραφείο μου το 2010, μου προκάλεσε ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Η διασφάλιση ενός παιδαγωγικού πλαισίου θεμελιωμένου στα ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της προσπάθειας για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού γενικά και στην Κύπρο πιο ειδικά.

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θέλοντας να τονίσει τη σημασία της περιόδου της προσχολικής ηλικίας στην πορεία εμπέδωσης των δικαιωμάτων του παιδιού, έχει συμπεριλάβει στη νομολογία της Σύμβασης το έβδομο Γενικό Σχόλιο (μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί δεκαεπτά Γενικά Σχόλια) ειδικά για την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην πρώιμη παιδική ηλικία, δηλαδή, όπως ορίζει, όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία μικρότερη των οκτώ χρόνων [GENERAL COMMENT No. 7 (2005), Implementing child rights in early childhood].

Με το συγκεκριμένο Γενικό Σχόλιο, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα Συμβαλλόμενα Κράτη να οικοδομήσουν μια θετική ατζέντα για τα δικαιώματα στην πρώιμη παιδική ηλικία, σημειώνοντας ότι, για τούτο: «Απαιτείται μια μετατόπιση από παραδοσιακές πεποιθήσεις, οι οποίες θεωρούν την πρώιμη παιδικότητα, κυρίως, ως μια περίοδο κοινωνικοποίησης του ανώριμου ανθρώπινου όντος με προορισμό τον ώριμο ενήλικα».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρώιμη παιδική ηλικία, συνιστά μια κρίσιμη περίοδο για την υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Στην περίοδο αυτή, τα παιδιά, ανάμεσα σε άλλα, βιώνουν την πιο ραγδαία περίοδο ανάπτυξης και αλλαγής στη ζωή τους, εγκαθιδρύουν τις πρώτες τους σημαντικές σχέσεις με άλλα παιδιά μέσα από τις οποίες μαθαίνουν να διαπραγματεύονται και να συντονίζουν κοινές δραστηριότητες και θέτουν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η φυσική και νοητική τους υγεία, η συναισθηματική τους ασφάλεια, η πολιτιστική και προσωπική τους ταυτότητα.

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες παροχής προσχολικής αγωγής, πέραν από την κοινωνική τους αποστολή που σχετίζεται με τη φύλαξη των παιδιών, έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν, όχι μόνο ως προς την προετοιμασία των παιδιών για μια ομαλότερη ένταξη στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και σε ότι αφορά την προσωπικότητα που θα διαμορφώσουν και, ιδιαίτερα, ως προς το βαθμό που θα μάθουν να εξασκούν τα δικαιώματά τους και τις υπευθυνότητες που αυτά συνεπάγονται.

Φίλες και φίλοι,

Σε μια κοινωνία όπως η δική μας, η οποία, αν και ιδιαίτερα παιδοκεντρική, παρουσιάζει αρκετές αντιστάσεις απέναντι στην ιδέα των δικαιωμάτων του παιδιού, εκδηλώσεις όπως η σημερινή αποτελούν σημάδια μιας δυναμικής, θετικής κοινωνικής αλλαγής που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρομαι φυσικά στη διαδικασία οικοδόμησης κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιας κουλτούρας που υποστηρίζει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, αλλά και το κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό και γλωσσικό του υπόβαθρο.

Με τις σκέψεις αυτές, συγχαίρω ιδιαίτερα τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Βρεφοκομικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιλογή του θέματος της θεατρικής παράστασης και, κυρίως, γιατί προώθησαν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη δημιουργία της. Πιο πολύ, συγχαίρω τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν για να προετοιμάσουν τη γιορτή που θα παρακολουθήσουμε. Είμαι βέβαιη ότι όλες και όλοι θα την απολαύσουμε.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat xeretismos Nipiagogio Panepistimiou.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top