Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

    Μέσα στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα δράσης για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνει εκπαιδευτικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Παιδιού. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013 στο Γραφείο της Επιτρόπου, από τις 8πμ μέχρι και τη 1μμ.

    Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 25 εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν με στόχο να γνωρίσουν τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου και τη δράση του Γραφείου της, να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν τα δικαιώματα του παιδιού (ανάπτυξη, συμφέρον, μη διάκριση, συμμετοχή), να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση κάποιων από τα Άρθρα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να διακρίνουν το βαθμό εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να συζητήσουν τρόπους καλύτερης και ουσιαστικότερης εφαρμογής τους, να κατανοήσουν τις βασικές πτυχές της βιωματικής μάθησης όπως εφαρμόζονται στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τέλος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τεχνικές βιωματικής μάθησης σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top