Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, καταθέτει τη συντριβή και τη θλίψη της για το τραγικό περιστατικό της μόλυνσης από το βακτήριο της λεγεωνέλλας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο τριών νεογνών και την τρομερή δοκιμασία άλλων οκτώ. Εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τους γονείς των αδικοχαμένων τριών παιδιών και τη συμπαράσταση της προς όλους τους γονείς των νεογνών που έχουν υποστεί τη χωρίς προηγούμενο για τη χώρα μας δοκιμασία.

Η Επίτροπος από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η τραγωδία, παρακολουθεί ανελλιπώς και επισταμένως την εξέλιξη της υπόθεσης, συλλέγοντας και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Παράλληλα, μελετά τη σχετική διεθνή και εθνική νομοθεσία και τις απορρέουσες υποχρεώσεις του κράτους και οποιουδήποτε εμπλεκόμενου.

Η απόφαση να μην προβεί μέχρι σήμερα σε οποιαδήποτε δημόσια παρέμβαση επί του θέματος, λήφθηκε συνειδητά μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό θεωρώντας ότι, προείχε η απρόσκοπτη προσπάθεια για αποκατάσταση της υγείας των παιδιών. Ενώ η τραγωδία βρισκόταν σε δραματική εξέλιξη και με δεδομένο ότι σε εκείνο το στάδιο οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας ήταν οι ενδεικνυόμενες, μια ακόμα τοποθέτηση δεν είχε οτιδήποτε ουσιαστικό να προσφέρει στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος των παιδιών.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε το 1991, αναγνωρίζει σε κάθε παιδί, πρώτα και κύρια, εγγενές δικαίωμα στη ζωή επιβάλλοντας, ταυτόχρονα, υποχρέωση στα συμβαλλόμενα Κράτη να εξασφαλίζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού (Άρθρο 6). Ταυτόχρονα, κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας και να τυγχάνει διευκολύνσεων ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης της υγείας του. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του δικαιώματος αυτού και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, για να μειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα (Άρθρο 24). Υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ότι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας [Άρθρο 3 (3)].

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συγχαίρει τις Ιατρικές Υπηρεσίες του κράτους και προσωπικά τον Υπουργό Υγείας και τους αρμόδιους Λειτουργούς Υγείας που έχουν εμπλακεί ενεργά στην περίθαλψη των νεογνών για την άμεση ανταπόκριση τους για παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών υγείας σε μια προσπάθεια για τα καλύτερα υπό τις περιστάσεις αποτελέσματα.

Η Επίτροπος, υπογραμμίζει, ότι η Πολιτεία οφείλει να μην εφησυχάσει με τα μέτρα που λήφθηκαν για την περίθαλψη των νεογνών. Οφείλει να ενεργήσει αμέσως, δραστικά, συστηματικά και αποτελεσματικά με στόχο την πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας, έχοντας πάντα ως γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον των παιδιών. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους έχουν υποχρέωση να ερευνήσουν σε βάθος τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, επισημαίνοντας τις όποιες παρανομίες, παρατυπίες ή παραλήψεις υπήρξαν σε επίπεδο πρόληψης, εντοπίζοντας τι και ποιος έφταιξε και λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει πιθανότητα επανάληψης μιας τέτοιας τραγωδίας και στο μέλλον.

Η ομαλή, εύρυθμη και σύννομη λειτουργία των νοσηλευτηρίων είναι ευθύνη της Πολιτείας. Ευθύνη της Πολιτείας είναι η θέσπιση αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και η εφαρμογή σωστών διαδικασιών καθώς και η διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων ώστε να υπάρχει ουσιαστική και αποτελεσματική διασφάλιση της υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών στην προκειμένη περίπτωση.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει ο Νόμος, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης και των αποφάσεων που θα ληφθούν. Θα μελετήσει και θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της έρευνας προκειμένου να προβεί σε συστάσεις και εισηγήσεις που θα κρίνει αναγκαίες προς όλους τους αρμόδιους φορείς με στόχο την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.


20 Ιανουαρίου 2009Κατεβάστε το αρχείο Word Dimosia paremvasi gia legeonella 20-1-2009.1.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top