Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

    Αρ. Φακ.: Γ.Ε.Π 11.11.011/ II

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΛΗΔΑΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Συνάντηση της Επιτροπής με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς ενημέρωσης σε σχέση με θέματα που άπτονται της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και για διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τον τομέα της Παιδείας»

02/09/2014


1.1. Ευχές προς τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για καλή και παραγωγική χρονιά.

1.2. Και η νέα σχολική χρονιά ξεκινά δυστυχώς διαρκούσης της οικονομικής κρίσης η οποία επηρεάζει ακόμη μεγάλο αριθμό οικογενειών αγγίζοντας τις ζωές χιλιάδων παιδιών.

1.3. Γίνεται αντιληπτό ότι, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει, για ακόμη μια χρονιά, αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Οι διαμορφωθείσες συνθήκες υποχρεώνουν όλες και όλους να είναι πιο προσεκτικοί σε ότι αφορά την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού ωστόσο δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί η κρίση ως πρόσχημα για την υποβάθμιση της παρεχόμενης, προς τα παιδιά μας, εκπαίδευσης. Η μόνη σίγουρη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, ως κοινωνία και ως πολιτεία είναι αυτή της εκπαίδευσης. Έχουμε ευθύνη και υποχρέωση προς τα παιδιά και τη χώρα, να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμιση και την ενίσχυση του δημοκρατικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

1.4. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλείται να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές προκειμένου να απαντήσει θετικά και αποτελεσματικά στις προκλήσεις που δημιουργεί η σημερινή συγκυρία. Κατά την αντίστοιχη περσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (24/09/13), κατέθεσα αριθμό εισηγήσεων όσον αφορά τον τρόπο που το σχολείο θα έπρεπε να ανταποκριθεί στην κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται, στο χώρο του σχολείου ως συνέπεια των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Παραπέμπω και φέτος στις εισηγήσεις αυτές. Επισυνάπτεται αντίγραφο για ευκολότερη αναφορά.

1.5. Παρακολουθώ, τα τελευταία χρόνια, τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Είμαι πλέον πεπεισμένη ότι όλες και όλους ενώνει ο κοινός στόχος για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανθρωποκεντρικού/παιδοκεντρικού σχολείου. Εύκολα, ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική συμφωνία ως προς τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Η μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων, δείχνει ότι η αναζήτηση μιας τέτοιας συμφωνίας ανάμεσα στους σημαντικούς πρωταγωνιστές στο χώρο της εκπαίδευσης δεν είναι ένα ιδιαίτερα εύκολο εγχείρημα.

1.6. Είναι θετικό ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ) από την Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος – αν και σημειώνω ότι η συμμετοχή των παιδιών στην αξιολόγηση αυτή, ήταν αισθητά περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Είναι σημαντικό να ορισθούν χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των εισηγήσεων της ΕΕ.

1.7. Θα ήθελα να επικεντρωθώ για λίγο στο πρόγραμμα σπουδών της Αγωγής Υγείας και, ιδιαίτερα, των θεμάτων που αφορούν τη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική υγεία, καθότι υιοθετώ και υποστηρίζω με έμφαση την άποψη ότι μια επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει το ότι η γνώση είναι η καλύτερη μορφή ενδυνάμωσης και προστασίας. Σημειώνω στις παρατηρήσεις των κριτικών αναγνωστών του συγκεκριμένου προγράμματος των ΝΑΠ την αναφορά ότι η ενασχόληση με αυτά τα θέματα έγκειται στη θέληση και ευαισθησία του εκπαιδευτικού. Προσθέτω, ότι η ευαισθησία και η θέληση του κάθε εκπαιδευτικού είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν μέσα από την κατάλληλη κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη.


1.8. Σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο [Ν. 91(Ι)/ 2014] που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής τον Ιούλιο «Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διασφαλίζει ότι τα παιδιά, κατά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενημερώνονται για τους κινδύνους της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν, προσαρμοσμένα στην εξελικτική δυνατότητά τους. Οι πληροφορίες αυτές, που παρέχονται σε συνεργασία με τους γονείς, όπου χρειάζεται, θα δίνονται στα πλαίσια μίας γενικότερου περιεχομένου ενημέρωσης για τη σεξουαλικότητα και θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις κινδύνου, ειδικά όπου περιλαμβάνεται η χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών” (Άρθρο 55).

1.9. Ο ίδιος Νόμος, δεσμεύει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού να συνεργαστούν και με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στα πλαίσια πρόληψης και ενημέρωσης της κοινωνίας γύρω από τα θέματα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών (Άρθρο 56).

1.10. Προσβλέπω σε μια παραγωγική συνεργασία στα θέματα αυτά με τον Υπουργό και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως παραγωγική υπήρξε η μέχρι στιγμής συνεργασία μας σε σειρά θεμάτων, περιλαμβανομένων αυτών της καταπολέμησης της βίας στο σχολικό περιβάλλον και της παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Και στα δύο αυτά θέματα, η συνεργασία μας βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαι αισιόδοξη ότι θα συνεχιστεί και τη φετινή χρονιά.Κατεβάστε το αρχείο Word Υπόμνημα Επιτρόπου Επιτροπή Παιδείας 2.9.2014.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top