Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ


Ενόψει του ότι η βουλευτής του ΔΗΣΥ, κα Στέλλα Κυριακίδου έχει καλέσει δημόσια την Επίτροπο Νομοθεσίας να προβεί σε αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με καταγγελία ότι άτομα με νοητική στέρηση που παραμένουν έγκλειστα στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας ενώ, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, με βάση αποφάσεις των αρμοδίων κρατικών Υπηρεσιών θα μπορούσαν να αποκατασταθούν και να ενταχθούν στην κοινότητα, η Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού επιθυμεί να προβεί στις ακόλουθες διευκρινήσεις τις οποίες διαβίβασε γραπτώς στην κα Κυριακίδου.

2. Η Επίτροπος Νομοθεσίας έχει αρμοδιότητα να υποβάλλει εισηγήσεις και να προωθεί τη σύνταξη νομοθεσίας, αλλά δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα να διερευνά, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής παραπόνων, οποιαδήποτε συμπεριφορά της Διοίκησης.

3. Επί της ουσίας του θέματος, η Επίτροπος θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και, όντως, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των συγκεκριμένων ατόμων. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την έλλειψη δομών εκ μέρους της πολιτείας καθόσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος, κάτι για το οποίο υπάρχει από χρόνια αίτημα των οργανωμένων συνόλων στήριξης της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας. Ενόψει τούτου, η Επίτροπος κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Υγείας, έχει προβεί στα πλαίσια Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο “ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος,’’ το οποίο ρυθμίζει την παροχή κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή ψυχολογικά προβλήματα και άλλα συναφή θέματα. Το εν λόγω νομοσχέδιο θέτει γενικές αρχές παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, δηλαδή, ρυθμίζει την ευθύνη της Δημοκρατίας και το καθήκον της για παροχή κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, την υποχρέωση οργάνωσης και συνεργασίας των διαφόρων Τμημάτων και Υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα, την υποχρέωση για υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων, μεθόδων και προσεγγίσεων επιστημονικά αναγνωρισμένων, την υποχρέωση κινητοποίησης της ιδιωτικής και ιδιαίτερα της εθελοντικής προσφοράς στην παροχή κοινοτικής φροντίδας, την οικονομική στήριξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές υπό μορφή κινήτρων κ.λ.π., την τομεοποίηση της παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας και την δημιουργία των Τομεακών Επιτροπών ψυχικής υγείας καθώς και άλλα συναφή θέματα. Το εν λόγω νομοσχέδιο διαβιβάστηκε από την Επίτροπο Νομοθεσίας στο Υπουργείο Υγείας το Φεβρουάριο του 2010.

4. Όταν πρόκειται για θέματα ανηλίκων, τότε η κα Λήδα Κουρσουμπά, υπό την ιδιότητα της ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και ενεργώντας δυνάμει των προνοιών του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου [74(Ι)/2007] ενεργεί ως ελεγκτικός μηχανισμός και στα πλαίσια αυτά προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε έρευνα για παραβίαση δικαιωμάτων παιδιών και υποβολή εισηγήσεων για άρση οποιωνδήποτε παραβάσεων. Tο συγκεκριμένο θέμα είχε διερευνηθεί επισταμένως από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μετά από συγκεκριμένα παράπονα που έλαβε από το Δεκέμβριο του 2007. Έκτοτε συνεχίζει να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη και να παρεμβαίνει προς κάθε κατεύθυνση προς επίλυσή του.

5. Η Επίτροπος, υπενθυμίζει ότι το 2007, παρέπεμψε το θέμα στον αρμόδιο Υπουργό, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη διασφάλιση, μέσα από τις υφιστάμενες πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές, των δικαιωμάτων των παιδιών που νοσηλεύονταν στο εν λόγω Νοσοκομείο. Η διερεύνηση του θέματος κατέδειξε ελλείψεις αναφορικά με τη λειτουργία κατάλληλων δομών για την ψυχιατρική νοσηλεία ανήλικων, τα οποία νοσηλεύονταν σε δομές μαζί με ενήλικα άτομα.

6. Με επιστολή της, τον Ιανουάριο του 2008, η Επίτροπος κάλεσε τον Υπουργό Υγείας, να επιληφθεί του θέματος κατά προτεραιότητα και ζήτησε τον τερματισμό της εμφανούς παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού και τη συμμόρφωση του Κράτους με τις πρόνοιες που επιβάλλει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθόσον αφορά τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου φροντίδας και την προαγωγή της σωματικής και ψυχολογικής ανάρρωσης κάθε παιδιού. Επειδή δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση, η Επίτροπος παρενέβη δημόσια για να εκφράσει την ανησυχία της με αποτέλεσμα, ο αρμόδιος Υπουργός να διευθετήσει συνάντηση μαζί της το Μάιο του 2008, κατά την οποία η Επίτροπος είχε λάβει διαβεβαιώσεις για λήψη διορθωτικών μέτρων. Η Επίτροπος ζητούσε τη δημιουργία ειδικής Μονάδας Ψυχιατρικής Νοσηλείας για Παιδιά και Εφήβους και την εξασφάλιση κατάλληλα καταρτισμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

7. Η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων ανάγκασε την Επίτροπο να προβεί σε δεύτερη δημόσια παρέμβαση τον Νοέμβριο του 2008, μετά από την οποία, ο Αν. Διευθυντής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με επιστολή του στις 12 Δεκεμβρίου 2008, την πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Υγείας προωθούσε τη δημιουργία Τμήματος Εσωτερικής Ψυχιατρικής Νοσηλείας Παιδιών και Εφήβων στο Μακάρειο Νοσοκομείο και την κατάρτιση κατάλληλου προσωπικού, κάτι που αναμενόταν να περατωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011. Συνεπεία των επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων της Επιτρόπου προς τον Υπουργό Υγείας, ο τελευταίος είχε δώσει οδηγίες να ενημερώνεται συστηματικά για την πρόοδο των εργασιών μέχρι την τελική ολοκλήρωση και λειτουργία της Μονάδας.

8. Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού παρόλο που θεωρεί ότι η προώθηση της συγκεκριμένης ενέργειας αποτελεί θετική εξέλιξη εντούτοις, κρίνει σκόπιμο να εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση που παρατηρείται, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη παραβίαση ουσιωδών δικαιωμάτων του παιδιού. Η Επίτροπος καλεί, εκ νέου, όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες όπως επισπεύσουν τις ενέργειες τους, ώστε να τερματιστούν οι απαράδεκτες πρακτικές της εισαγωγής ανηλίκων σε ακατάλληλες δομές νοσηλείας και διαμονής τους με ενήλικους ασθενείς οι οποίες αποβαίνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, καταστρεπτικές στην εξέλιξη της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2012Κατεβάστε το αρχείο Word ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ - final.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top