Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

    Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μου παρέχονται από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014] και ιδιαίτερα τα άρθρα 4(1)(ε), (θ), (2)(δ) και (ι), στη βάση διερεύνησης παραπόνων.Κατεβάστε το αρχείο Word 11 11 86 Έκθεση για υλικές συνθήκες υποδοχής σε αιτητές ασύλου - Αύγουστος 2019.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top