Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα δικαιώματα του παιδιού και για εντοπισμό και προώθηση των απόψεων των παιδιών λειτουργοί του Γραφείου μας μετέβηκαν, μετά από σχετική πρόσκληση, στην κατασκήνωση του Ερυθρού Σταυρού στη Λεμύθου.

Οι λειτουργοί έκαναν αρχικά μια σύντομη παρουσίαση στα παιδιά σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου, ενημέρωσαν τα παιδιά για το πνεύμα και το περιεχόμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ενώ συγκεκριμένη αναφορά έγινε για το Δικαίωμα Ελεύθερης Έκφρασης των Παιδιών όπως αυτό διασφαλίζεται από το Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια κατά τα οποία τα παιδιά βίωσαν την άσκηση και την παραβίαση του δικαιώματος αυτού ενώ με το πέρας των εργαστηρίων τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν.

Η μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης αυτής η οποία διαφάνηκε έντονα και από το επίπεδο της συμμετοχής των παιδιών ώθησε το γραφείο μας να συμπεριλάβει τέτοιου είδους εγχειρήματα στο μελλοντικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top