Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί κοινό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Σε ένα κόσμο ραγδαία μεταβαλλόμενο, με μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ίδια η Ένωση, έχουν τοποθετήσει ψηλά στην ατζέντα προτεραιοτήτων τους το δικαίωμα όλων των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα. Αυτή άλλωστε είναι μια βασική αξία που απορρέει και από το άρθρο 24 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικοδόμηση ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά το οποίο θα εκμηδενίζει, με τους κατάλληλους μηχανισμούς, τις πιθανότητες παραβίασης του θεμελιώδους δικαιώματος κάθε παιδιού για προστασία και φροντίδα, είναι ένας από τους βασικότερους στόχους, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι υποχρεωμένα να αναπροσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες αλλά και τις πρακτικές τους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται και να προασπίζονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα δικαιώματα των παιδιών σε όλα τα επίπεδα. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος αυτός, είναι σημαντικό να προωθήσουν και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων, βεβαίως, και των παιδιών. Η μεγιστοποίηση των επιπέδων πληροφόρησης και η διοχέτευση της κατάλληλης γνώσης, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, είναι μια από τις σημαντικότερες και πιο ουσιαστικές δράσεις που πρέπει να αναλάβει κάθε κοινωνία, με τρόπο στοχευμένο και συστηματικό.

Στα πλαίσια αυτά, είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των ίδιων των παιδιών και των εφήβων μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν και προβάλλουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Η ευαισθητοποίηση αρχίζει, πρωτίστως, από τα ίδια τα παιδιά, στα οποία είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πληροφόρηση και γνώση των δικαιωμάτων τους αλλά, κυρίως, και τη δυνατότητα να εκφράζονται για το πώς τα ίδια αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα αυτά.

Η Κυπριακή πολιτεία, μέσα από τη θεσμοθέτηση του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αποδεικνύει έμπρακτα ότι τα παιδιά είναι ύψιστη προτεραιότητά της. Ως η πρώτη Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με βασική αποστολή, όπως καθορίζεται από τον ιδρυτικό Νόμο, την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο, στηρίζω και προωθώ όλες τις δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική και ενεργητική εμπλοκή των παιδιών σε θέματα που τα αφορούν.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού με θέμα: «Το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία», που στην Κύπρο διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας σε συνεργασία με την Κίνηση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κύπρου. Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει ακριβώς τα στοιχεία που ανέφερα. Εμπλοκή των ίδιων των παιδιών, ενημέρωσή τους, προβληματισμό και δυνατότητα έκφρασης, μέσα από την τέχνη της αφίσας, της δικής τους αντίληψης για το δικαίωμά τους στην προστασία. Είναι, πράγματι, πολύ σημαντικό να δίνεται ευκαιρία σ’ ένα παιδί, από μικρή ηλικία να ξέρει τα βασικά του δικαιώματα, για να είναι σε θέση να τα διεκδικήσει. Υπενθυμίζω ότι, η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αριθμό προνοιών της κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία και φροντίδα (άρθρο 3 - καθόσον αφορά την αναγκαία ευημερία, άρθρο 19 - από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης και άρθρο 20 - σε κάθε παιδί που στερείται προσωρινά το οικογενειακό του περιβάλλον) αλλά, εξίσου σημαντικά, κατοχυρώνει ως βασική αρχή το δικαίωμα του παιδιού να έχει άποψη, να την εκφράζει ελεύθερα και να λαμβάνεται υπόψη. Όλα αυτά, εκφράζονται μέσα από το Διαγωνισμό που επιβραβεύουμε σήμερα.

Με τις σκέψεις αυτές, συγχαίρω την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και, ιδιαίτερα, την Επικεφαλής κα Ανδρούλα Καμιναρά, καθώς και την Κίνηση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κύπρου για την επιτυχή πραγμάτωση της δραστηριότητας αυτής στη χώρα μας. Συγχαίρω, επίσης, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό γιατί προσπάθησαν, ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και εξέφρασαν την άποψή τους. Αυτό που έχει αξία δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά η ίδια η διαδικασία της συμμετοχής, του προβληματισμού και της έκφρασης. Τέλος, διαβεβαιώνω όλα τα παιδιά ότι θα είμαι δίπλα τους για να στηρίζω, να προασπίζομαι και να προωθώ τα δικαιώματά τους με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο.Κατεβάστε το αρχείο Word Χαιρετισμός Επιτρόπου για Διαγωνισμό Αφίσας - 20.11.2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top