Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μου παρέχουν οι περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμοι του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], αναφορικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πραγματοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για μετάβαση στην Ενιαία Εκπαίδευση, η Επίτροοπος ετοίμασε την παρούσα Θέση.

2. Σκοπός της παρούσας Θέσης είναι να υποβάλω τις απόψεις μου επί του προτεινόμενου περί Ενιαίας Εκπαίδευσης (Δομές Υποστήριξης) Νόμου του 2021 και του αντίστοιχου προσχεδίου Κανονισμών. Τα έγγραφα ετοιμάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, για λογαριασμό του ΥΠΠΑΝ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για την Ενιαία Εκπαίδευση.

3. Οι παρατηρήσεις της Επιτρόπου υποβάλλονται για σκοπούς προβληματισμού και με την προοπτική αναθεώρησης του περιεχομένου της προτεινόμενης νομοθεσίας. Η Επίτροπος ευελπιστεί ότι, το προτεινόμενο νομικό πλαίσιο θα τεθεί προς περαιτέρω συζήτηση και σε ορθές βάσεις, οι οποίες να συνάδουν με τις Αρχές της Σύμβασης και της ΣΔΑΑ και με το ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από τις αρμόδιες Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών που έχουν τοποθετηθεί εκτενώς επί του θέματος.Κατεβάστε το αρχείο Word 2021.06.30_Θέση για Ενιαία Εκπαίδευση - final.docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top