Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Δελτίο Τύπου

Τα παιδιά συζητούν για το δικαίωμά τους σε ένα πολιτισμό ειρήνης

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Σε συνέχεια προηγούμενων θετικών εμπειριών από παρόμοιες διαβουλεύσεις παιδιών με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού φιλοξένησε την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου στο Γραφείο της, διαβούλευση αναφορικά με το θέμα «Εκπαίδευση για ένα πολιτισμό ειρήνης», του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου και με παιδιά της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Στη διαβούλευση συμμετείχε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Κώστας Καδής, η Επίτροπος, κα Λήδα Κουρσουμπά και παιδιά. H συνάντηση διεξήχθηκε σε δύο μέρη διάρκειας 1 ώρας το καθένα. Το πρώτο αφορούσε στα μέλη της ΟΕΣ και το δεύτερο παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης. Με όλα τα παιδιά προηγήθηκε προεργασία Λειτουργών της Επιτρόπου ώστε, τα παιδιά να είναι έτοιμα για τη συζήτηση.

Τον Ιούνιο 2015, η Επίτροπος με επιστολή της στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, υπέβαλε πρόταση για συμπερίληψη του στόχου για «Το δικαίωμα των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου στην ειρήνη – Οικοδομούμε έναν πολιτισμό ειρήνης και Μη Βίας», στους υπό έμφαση στόχους της σχολικής χρονιάς 2015-16. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υιοθετώντας την πρόταση της Επιτρόπου, εισήγαγε το συγκεκριμένο στόχο κάτω από τον ευρύτερο στόχο της ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και της προώθησης της ισότητας και του σεβασμού, ο οποίος συνεχίζει και φέτος να είναι υπό έμφαση στόχος του Υπουργείου.

Παράλληλα, η Επίτροπος προώθησε με δικές της δράσεις τον υπό έμφαση στόχο, συμπεριλαμβανομένου επισκέψεις της και ομιλίες σε σχολεία, διοργάνωση εργαστηρίων για παιδιά, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς σε σχολεία και διαβούλευση της με την ΟΕΣ. Η διαβούλευση με τον Υπουργό αποτέλεσε μέρος αυτών των δράσεων.


Λίγα λόγια για το θέμα της διαβούλευσης:

Η εκπαίδευση για την ειρήνη είναι βασική παράμετρος της ποιότητας της εκπαίδευσης. Το άρθρο 29 (δ) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μεταξύ άλλων προνοεί ότι, η εκπαίδευση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην προετοιμασία του παιδιού για μία υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα στους λαούς καθώς επίσης, στην ανάπτυξη του σεβασμού για το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση για την ειρήνη αναφέρεται στην διαδικασία (τυπική, άτυπη) μέσα από την οποία παρέχονται στους εκπαιδευόμενους γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στη συμπεριφορά τους και τους καθιστούν ικανούς να προλαμβάνουν τις συγκρούσεις και τη βία, εμφανή και δομική (αδικία, φτωχοποίηση, διακρίσεις, ανισότητα), να επιλύουν ειρηνικά τις συγκρούσεις και να δημιουργούν τις συνθήκες που συμβάλλουν στην ειρήνη σε ενδοπροσωπικό, διαπροσωπικό, διομαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο όρος «ειρήνη» δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκην την απουσία εμφανούς βίας. Η απουσία εμφανούς βίας αναφέρεται με τον όρο «αρνητική ειρήνη». Ο όρος «θετική ειρήνη» περιλαμβάνει την παρουσία/ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής δικαιοσύνης η οποία να εξαλείφει την δομική βία.

Εκπαίδευση για την ειρήνη στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας

Η εκπαίδευση για την ειρήνη στο πλαίσιο του σχολείου θα πρέπει να μεταφράζεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται στη Σύμβαση. Το σχολείο θα πρέπει επιδιώκει την ανάπτυξη κλίματος το οποίο να ευνοεί την εφαρμογή και την προώθηση συμπεριφορών που να ενσωματώνουν τις αξίες της ειρήνης και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο σχολείο θα πρέπει να εφαρμόζονται πολιτικές και πρακτικές οι οποίες να προωθούν την ισότητα και την προστασία από διακρίσεις και ταυτόχρονα την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Η σχολική μονάδα οφείλει να δημιουργεί ευκαιρίες στις οποίες τα παιδιά να συμμετέχουν με ενεργό και ουσιαστικό τρόπο στην κατανόηση και την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών που προωθούν την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολικό και το ευρύτερο περιβάλλον.

Η εκπαίδευση για την ειρήνη στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα κοινωνικού φύλου και σεβασμού της διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας, την επιδίωξη της ποιότητας στα μαθησιακά αποτελέσματα, στην εκμάθηση δεξιοτήτων ζωής, στην επίλυση προβλημάτων και την ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση. Εκπαιδευτικές δράσεις/πρωτοβουλίες είναι πιθανόν να έχουν περιοχές επικάλυψης ωστόσο, κάθε δράση/πρωτοβουλία μπορεί να εκληφθεί ως διαφορετικό πρίσμα μέσα από το οποίο η εκπαίδευση για την ειρήνη καθίσταται η επικρατούσα τάση/κατεύθυνση (mainstream) στην εκπαίδευση.Κατεβάστε το αρχείο Word Δελτίο Τύπου ΕΠΔΠ.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top