Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Τη δεύτερη κατά σειρά εκπαίδευση δικηγόρων αναφορικά με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη νομική εκπροσώπηση παιδιών, διοργάνωσε η Επίτροπος στις 22, 23, 24 και 25 Ιουλίου 2019.

Σκοπός της εκπαιδευσης κατά την πρώτη μέρα ήταν, οι δικηγόροι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν υποθέσεις νομικής εκπροσώπησης παιδιών εκ μέρους της Επιτρόπου, να τύχουν ενημέρωσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις βασικές Αρχές που διέπουν τη νομική εκπροσώπηση παιδιών από την Επίτροπο, καθώς και να γίνει επεξήγηση της αρμοδιότητας της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη νομική εκπροσώπηση παιδιών. Παράλληλα, η εκπαίδευση των δικηγόρων για νομική εκπροσώπηση παιδιών εκ μέρους της Επιτρόπου περιελάμβανε την ενημέρωση τους γύρω από πτυχές της νομικής εκπροσώπησης από την Επίτροπο, ασυνόδευτων παιδιών αιτητών ασύλου σε δικαστικές διαδικασίες διοικητικού δικαίου, καθώς και
τις πτυχές της νομικής εκπροσώπησης παιδιών στα πλαίσια δικαστικών υποθέσεων ποινικού δικαίου.
Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση για τις πτυχές της νομικής εκπροσώπησης παιδιών στα πλαίσια δικαστικών υποθέσεων οικογενειακού δικαίου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, παρουσιάστηκαν παραδείγματα υποθέσεων εκπροσώπησης παιδιών σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, καθώς και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γύρω από θέματα γονικής μέριμνας παιδιών.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top