Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Στο παρόν στάδιο το Γραφείο είναι στελεχωμένο με δέκα λειτουργούς.

Οι λειτουργοί του Γραφείου είναι οι εξής:


Μαρία Ρωσσίδου: Επικεφαλής ΓΕΠ-Ψυχολόγος

Χριστιάνα Πασά: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Εύη Παναγή: Λειτουργός ΓΕΠ-Ψυχολόγος
Τώνια Σιαμπτάνη: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Ελένη Κοτζιαμάνη: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Χριστιάνα Κουφέττα: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Xρύσω Ιωάννου: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Χρυστάλα Παφίτη- Λειτουργός ΓΕΠ- Εκπαιδευτικός
Μιχάλης Κορομίας- Λειτουργός ΓΕΠ- Εκπαιδευτικός
Όλγα Μαυρίδου- Διοικητικός Λειτουργός

Back To Top