Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Στο παρόν στάδιο το Γραφείο είναι στελεχωμένο με έντεκα λειτουργούς.

Οι λειτουργοί του Γραφείου είναι οι εξής:


Μαρία Ρωσσίδου: Επικεφαλής ΓΕΠ-Ψυχολόγος

Κυριάκος Παχουλίδης: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Χριστιάνα Πασά: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Εύη Παναγή: Λειτουργός ΓΕΠ-Ψυχολόγος
Τώνια Σιαμπτάνη: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Ελένη Κοτζιαμάνη: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Χριστιάνα Κουφέττα: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Λεύκιος Νεοφύτου: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Xρύσω Ιωάννου: Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός
Ηλιάνα Πετρίδου : Λειτουργός ΓΕΠ-Εκπαιδευτικός


Μάρω Μιχαηλίδου: Διοικητικός Λειτουργός

Back To Top