Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Δημόσια Παρέμβαση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά σε σχέση με “πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης” με βάση εθνοτικά/ φυλετικά κριτήρια

Η οικονομική κρίση που πλήττει και τη χώρα μας έχει αγγίξει το μεγαλύτερο φάσμα της κοινωνίας. Σημαντικά τμήματα του πληθυσμού οδηγούνται σταδιακά στα όρια της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης με δυσμενέστατες συνέπειες ιδιαίτερα για τα παιδιά.
Η δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας, το οποίο να καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού - ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες - εξακολουθεί να παραμένει κύρια ευθύνη και υποχρέωση της συντεταγμένης πολιτείας. Η συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και οργανωμένων συνόλων και/ή οργανισμών στην προσπάθεια της πολιτείας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτή την υποχρέωσή της - μέσα από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης - κρίνεται, ιδιαίτερα σήμερα, αν όχι απαραίτητη, πολύτιμη και σημαντική και, για τούτου, αξίζει κάθε έπαινο.

Η κοινωνική αλληλεγγύη διασυνδέεται, απορρέει και ενισχύει τα αποθέματα ανθρωπισμού μιας κοινωνίας. Θεμελιώνεται στην αναγνώριση της ανθρώπινης υπόστασης ως αυταξίας και αποτελεί έμπρακτη έκφραση σεβασμού προς την εγγενή ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ως εκ τούτου, είναι ασύμβατη με κάθε μορφής διάκριση και αποκλεισμό, στη βάση οποιουδήποτε κριτηρίου.

Κάθε ενέργεια, από όπου κι αν προέρχεται, που, υπό το σχήμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, εισάγει τη διάκριση των ανθρώπων στη βάση της εθνικής, εθνοτικής ή φυλετικής τους καταγωγής, είναι και θα πρέπει να γίνεται κατανοητή, ως ρατσιστική και ως τέτοια, θα πρέπει να καταγγέλλεται και να καταδικάζεται.

Εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες παροχής “ανθρωπιστικής” βοήθειας κατά αποκλειστικότητα σε Έλληνες, όχι μόνο καταπατούν την Αρχή της Ισότητας, θεμελιακή αρχή του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - περιλαμβανομένης και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού - αλλά και προωθούν τις φυλετικές διακρίσεις κατά παράβαση της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων.

Στη βάση των πιο πάνω, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ενθαρρύνει οργανώσεις, ομάδες και οργανωμένα σύνολα πολιτών να συνεχίσουν αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω το φιλανθρωπικό τους έργο στο πλαίσιο της ορθώς νοούμενης κοινωνικής αλληλεγγύης, συντρέχοντας κάθε οικογένεια και κάθε παιδί που το έχουν ανάγκη.

Κάθε δημοκρατικός πολίτης με στοιχειώδη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα έχει, πρωτίστως, ηθική ευθύνη να διατηρεί αποστάσεις από οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ενδυόμενη το σχήμα της φιλανθρωπίας προωθεί τις φυλετικές διακρίσεις. Την ίδια στιγμή, η Πολιτεία έχει νομική υποχρέωση και καθήκον να μεριμνά, ώστε τέτοιους είδους πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις να καταγγέλλονται και να ακυρώνονται εν τη γενέσει τους.

Λευκωσία, 18 Οκτωβρίου 2013
Κατεβάστε το αρχείο Word Κοινωνική Αλληλεγγύη.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top