Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, διοργανώνει φέτος στη Λευκωσία το 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για Παιδιά (European Network of Ombudspersons for Children-ENOC) στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2012. Στις 12 Οκτωβρίου 2012 θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου. Το Συνέδριο, το οποίο σηματοδοτεί την ανάληψη της προεδρίας του ENOC από την Κύπρια Eπίτροπο, έχει ως θέμα «Νεανική Παραβατικότητα: Δικαιοσύνη Φιλική προς τα Παιδιά-Δομές και Διαδικασίες για Πρόληψη και Παρέμβαση» (Juvenile Delinquency-Child Friendly Justice, Structures and Processes for Prevention and Intervention).

Το θέμα του Συνεδρίου, βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων Επιτρόπων και εμπίπτει στα πλαίσια της Στρατηγικής της Ε.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, το Ετήσιο Συνέδριο του ENOC έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ενόψει του ότι στην Κύπρο, με έντονη πρωτοβουλία της Κύπριας Επιτρόπου βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για αναπροσαρμογή και βελτίωση των υφιστάμενων νομοθεσιών, πολιτικών και πρακτικών, το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας. Για τούτο, παρόλο που το Συνέδριο απευθύνεται σε Επιτρόπους και μέλη των Γραφείων τους, η κα Κουρσουμπά έχει, κατ’ εξαίρεση, προσκαλέσει και αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες να συμμετάσχουν σε επίπεδο λειτουργών που ασχολούνται με καθορισμό πολιτικής.

Τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, δεν παύουν να είναι παιδιά με δικαιώματα που χρήζουν βοήθειας και καθοδήγησης. Σήμερα γνωρίζουμε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι διάφοροι παράγοντες, όπως η κακή άσκηση του γονικού ρόλου, η παραμέληση, η κακοποίηση, η δυσμενής οικονομική και κοινωνική κατάσταση, καθώς και ο κοινωνικός αποκλεισμός, πιθανόν να οδηγήσουν ένα παιδί σε αντικοινωνική συμπεριφορά, η οποία στην απουσία άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης, καταλήγει σε παραβατική συμπεριφορά. Στη βάση των πιο πάνω, σημείο αναφοράς κάθε παιδοκεντρικής προσέγγισης και δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας αναμένεται να είναι η μείωση των κοινωνικών συνθηκών που προκαλούν το πρόβλημα αυτό. Στη διάρκεια του Συνεδρίου, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν πώς η ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που προωθούν γενικότερα τα δικαιώματα και ειδικότερα την ευημερία των παιδιών, συμβάλλει στην μείωση του αριθμού των ανηλίκων που έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο. Για το λόγο αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, διακεκριμένοι στο πεδίο του συστήματος της δικαιοσύνης για παιδιά, ομιλητές όπως η Mrs.Justice Renate Winter (Former Chair of the International Association of Youth & Family Courts Judges and Magistrates) και η Mrs. Kirsten Sandberg (Member of the UN Committee on the Rights of the Child), οι οποίες θα μιλήσουν στην Τελετή Έναρξης.

Στο Συνέδριο θα παρευρεθούν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και μη-κυβερνητικών οργανισμών, όπως της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Justice of the European Commission), του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε (EU Fundamental Rights Agency), του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης Ανηλίκων (International Juvenile Justice Observatory). Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα συζητηθεί η «Έκθεση του ENOC αναφορικά με τους Εθνικούς Οργανισμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Νεανική Παραβατικότητα» (ENOC study report on national human rights institutions and child/juvenile delinquency), η οποία καταρτίστηκε από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα και είναι βασισμένη σε έρευνα που διεξήχθη το 2012 μεταξύ των μελών του ENOC. Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση και συζήτηση επίσημης Δήλωσης που πραγματεύεται την αποτελεσματική πρόληψη και παρέμβαση για αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στην Ευρώπη, η οποία θα κατατεθεί για ψήφιση στη Γενική Συνέλευση του ENOC, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012.

Λίγα λόγια το ENOC:

Πρόκειται για ένα μη-κερδοσκοπικό δίκτυο ανεξάρτητων οργανισμών για τα δικαιώματα των παιδιών (independent children’s rights institutions-ICRIs). Ιδρύθηκε το 1997 στην Νορβηγία, με απώτερο στόχο την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά εκφράζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Convention on the Rights of the Child-UNCRC). Συγκεκριμένα, λειτουργεί ως δίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματική υποστήριξη μεταξύ των μελών του, προωθεί το σχεδιασμό στρατηγικών για την καλύτερη εφαρμογή της UNCRC, υποστηρίζει την ίδρυση νέων ICRIs, προσφέροντας στήριξη σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέλος ενθαρρύνει την επαφή και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των διαφόρων ICRIs και δικτύων από όλο τον κόσμο. Σήμερα αριθμεί 42 μέλη-ανεξάρτητους οργανισμούς από 34 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 23 από τις 27 χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ.Κατεβάστε το αρχείο Word press release .doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top