Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Βίντεο που ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εκστρατεία Ένα στα Πέντε

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στηρίζει, συμμετέχει και προωθεί την εκστρατεία του Συμβουλίου τηε Ευρώπης ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών "Ένα στα Πέντε"


Ο Θεσμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει ως αποστολή την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο. Ο ιδρυτικός του Θεσμού Νόμος, εναποθέτει στον εκάστοτε Επίτροπο πέραν από τον ελεγκτικό του ρόλο και αρμοδιότητα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των παιδιών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Η προστασία του παιδιού από κάθε μορφής βία, κακοποίηση ή/και εκμετάλλευση και ειδικότερα η προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική βία αποτελεί, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της Επιτρόπου, μια από τις βασικές προτεραιότητες και κεντρικούς άξονες των δράσεων της. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται δημόσιες παρεμβάσεις, ενέργειες για την προώθηση εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης, κατάθεση εισηγήσεων και προτάσεων στο επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, οργάνωση και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά αλλά και γονείς, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών, προώθηση του αντικειμένου της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο χώρο του δημόσιου σχολείου.

Η Σύμβαση Λανζαρότε συνιστά σημαντικό βήμα στην πρόληψη της σεξουαλικής βίας, στην προστασία των παιδιών και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας των θυτών. Ενόψει του θεσμικού ρόλου που η ίδια η Σύμβαση αλλά και ο σχεδιασμός της εκστρατείας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, εναποθέτει στους εθνικούς Επιτρόπους για τα παιδιά, η Επίτροπος μετά τη συμμετοχή της στην τελετή έναρξης της πανευρωπαϊκής εκστρατείας στη Ρώμη στις 29 Νοεμβρίου 2010, εργάζεται με στόχο, αφενός την προώθηση της κύρωσης της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο και, αφετέρου, την υιοθέτηση πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων από μέρους της Πολιτείας, τα οποία θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση, με γνώση και δεξιότητες, των παιδιών, των οικογενειών τους και της ευρύτερης κοινωνίας, ώστε να καταπολεμηθεί η σεξουαλική βία ενάντια στα παιδιά. Η Επίτροπος έχει προσανατολίσει αρκετές από τις δράσεις του Γραφείου της, όπως το Θερινό Εργαστήρι, το Πρόγραμμα της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ), τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Εκπαιδευτικούς και το Πρόγραμμα Επισκέψεων της στα σχολεία, «Δώσε Φωνή στην Άποψή σου», και σχεδίασε και ήδη εφαρμόζει νέες δράσεις, σύμφωνα με τους στόχους της εκστρατείας. Υπό την ιδιότητά της δε ως Προέδρος του Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί ήταν Εισηγήτρια, στη 12η Συνάντηση του Δικτύου Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας ενάντια στα παιδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τον περασμένο Μάρτιο, με θέμα “National strategies to fight sexual violence against children”.

Τα παιδιά παραμένουν, και στην προσπάθεια αυτή, σταθεροί και σημαντικοί συνεργάτες της Επιτρόπου. Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της, συμμετείχε σε τριήμερο εργαστήρι που οργάνωσε η Επίτροπος σε σχέση με το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τα παιδιά με εφόδιο τις γνώσεις που απέκτησαν και την ευαισθητοποίηση που ανέπτυξαν θέλησαν να εμπλακούν πιο ενεργά στην εκστρατεία. Με δική τους πρωτοβουλία προχώρησαν στην κατάρτιση σχετικού Ψηφίσματος το οποίο θα προωθήσουν με διάφορους τρόπους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η οργάνωση Street Event, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στη Οδό Λήδρας, με σύνθημα «Μέχρι το Ένα να γίνει Κανένα» και η συμμετοχή τους στην Τελετή Έναρξης της εθνικής εκστρατείας, τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου. Τα παιδιά θα επιδώσουν το Ψήφισμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η ΟΕΣ προγραμματίζει επίσης γραπτή παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με τις εισηγήσεις για βελτιώσεις στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται στο δημόσιο σχολείο.

Οι απόψεις των παιδιών θα αποτελέσουν μια από τις σημαντικότερες πηγές από τις οποίες η Επίτροπος αναμένεται να αντλήσει προκειμένου να καταρτίσει Θέση αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής βίας κατά το χειρισμό της περίπτωσής τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ «ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ»


ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
  • Κατάθεση εισηγήσεων/προτάσεων σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών
  • Οργάνωση και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια γι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά αλλά και γονείς
  • Ευαισθητοποίηση των ίδιων των παιδιών
  • Προώθηση του αντικειμένου της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο
  • Θερινό Εργαστήρι
  • Πρόγραμμα Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ)
  • Πρόγραμμα Επισκέψεων Επιτρόπου στα σχολεία «Δώσε Φωνή στην Άποψή σου»
  • Δημόσιες Παρεμβάσεις Επιτρόπου και επικοινωνία με ΜΜΕ
  • Λειτουργία banner για την εκστρατεία στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου
  • Προώθηση Σύστασης Εθνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της Σύμβασης Λανζαρότε
  • Εισήγηση Επιτρόπου στη Συνάντηση του Δικτύου Κοινοβουλευτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης
  • Τριήμερο Εργαστήρι ενδυνάμωσης ΟΕΣ
  • Κατάρτιση Ψηφίσματος από ΟΕΣ και επίδοσή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων
  • Διοργάνωση Street Event “Μέχρι το Ένα να γίνει Κανένα»
  • Συμμετοχή ΟΕΣ στην τελετή έναρξης της εθνικής εκστρατείας
  • Γραπτή Παρέμβαση ΟΕΣ στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
  • Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής βία κατά το χειρισμό της περίπτωσης τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
  • Συνεργασία με γαλακτοβιομηχανίες για προώθηση του λογότυπου της εκστρατείας στις συσκευασίες γάλακτος
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαΚατεβάστε το αρχείο Word 11 Οκτ.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top