Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

13
Συνάντηση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τα μέλη της ΠΣΕΜ
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011, 10:30 π.μ.Θέματα ενημέρωσης της ΠΣΕΜ:
Α) Θέσεις της Επιτρόπου σε σχέση με το θέμα της μαθητικής στολής και ευπρέπειας
Β) Θέσεις της Επιτρόπου για τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία
Γ) Ετοιμασία Οδηγού για Μαθητικά Συμβούλια
Δ) Παγκύπρια έρευνα για τα παιδιά μεταναστών
Ε) Πρόγραμμα Επισκέψεων της Επιτρόπου σε σχολεία
Στ) Θέσεις της Επιτρόπου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
Ζ) Θέσεις της Επιτρόπου για την αντικοινωνική συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου
Η) Παιδιά και ΜΜΕ: Παιδιά ως θεατές - Συμμετοχή παιδιών στα ΜΜΕ- Προβολή περιπτώσεων παιδιών από τα ΜΜΕ
Θ) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
I) Θέσεις της Επιτρόπου για την επιχορήγηση αγοράς υπολογιστή για όλους τους μαθητές
ΙΑ) Ομάδα Εφήβων Συμβούλων– Συνάντηση ΕΝΥΑ στο ΣτρασβούργοΑ) Ενημέρωση της ΠΣΕΜ για τις θέσεις της Επιτρόπου σε σχέση με το θέμα της μαθητικής στολής και ευπρέπειας


Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παράπονα που της υποβάλλονται - στις συχνές συναντήσεις που έχει με παιδιά ή/ και εκπροσώπους οργανωμένων συνόλων παιδιών.

Τύπος παρέμβασης: Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 23/12/2010

Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

Παράγοντες διάστασης απόψεων:

· Ο πειθαρχικός έλεγχος της εμφάνισης των μαθητών, περιλαμβανομένης της στολής και της κόμμωσης των αγοριών, απασχολεί και προβληματίζει ευρύτερα τα παιδιά
· Σημείο τριβής στις σχέσεις τους με τη Διεύθυνση των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς
· Διαφορετική αντίληψη, σε αρκετές περιπτώσεις, ανάμεσα στις Διευθύνσεις των Σχολείων και τους μαθητές ως προς το τι συνιστά «ευπρεπή εμφάνιση» ο παιδαγωγικός διάλογος παρουσιάζει προβλήματα εφαρμογής
· Παιδιά: αναζητούν τρόπο έκφρασης στην κόμμωσή τους ή στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να ντύνονται. Σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολεύονται όχι μόνο να κατανοήσουν τους κανονισμούς. Πιθανόν να ξεπεράσουν τα όρια που έχει θέσει το σχολείο.
· Σχολείο: επιλογή των μαθητών έκφραση παραβατικής συμπεριφοράς, αρνητική στάση προς το σχολείο, άρνηση για συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Αντιδράσεις των υπόλοιπων παιδιών συνεπακόλουθο της συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι συμμαθητές τους

Τρόποι επίλυσης:

· Δικαίωμα του παιδιού να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για θέματα που το αφορούν ενδυνάμωση των παιδιών, εμβάθυνση της δημοκρατικότητας του σχολείου
· Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης: εμπλοκή της μαθητικής κοινότητας στη συζήτηση και διαμόρφωση των εσωτερικών κανονισμών
· Στολή / μήκος μαλλιών: από μόνα τους μπορούν να αποτελέσουν το αποκλειστικό μέτρο της ευπρεπούς εμφάνισης κάποιου μαθητή

Αποτέλεσμα παρέμβασης: αναμένεται απάντηση από τον Υπουργό ΠαιδείαςΒ) Ενημέρωση της ΠΣΕΜ για τις θέσεις της Επιτρόπου για τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία


Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παράπονα που της υποβλήθηκαν.

Τύπος παρέμβασης: δημόσια τοποθέτηση ημερομηνίας 1/11/2010 και επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 1/11/2010

Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

· Με βάση την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, την Αρχή της Συμμετοχής και τα ακόλουθα δεδομένα:
Ø Κινητό: μέρος της σύγχρονης πραγματικότητας και των παιδιών
Ø Γονείς: απαραίτητη για την ασφάλειά τους η κατοχή κινητού από τα παιδιά
Ø Ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στην υγεία από τη χρήση του κινητού, ειδικότερα στα μικρότερα σε ηλικία παιδιά
Ø Χρήση του κινητού στη διάρκεια του μαθήματος: αποσπά την προσοχή των χρηστών από το μάθημα - γενικότερη αναστάτωση και διαταραχή της ομαλής εξέλιξης του μαθήματος.
Ø Φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση μαθητών / εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου και κακόβουλη χρήση του υλικού: προσβολή της αξιοπρέπειας, της τιμής και της προσωπικότητας των απεικονιζόμενων προσώπων
· Δημοτική Εκπαίδευση:
· Παιδιά: απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (συμφέρον των ίδιων των παιδιών και δικαίωμα να απολαμβάνουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον). Εξασφάλιση δυνατότητας επικοινωνίας των παιδιών του Δημοτικού με τους γονείς τους ενόσω βρίσκονται στο σχολείο εγκατάσταση καρτοτηλεφώνων και, σε έκτατες περιπτώσεις, χρήση του υπηρεσιακού τηλεφώνου
· Εκπαιδευτικοί: περιορισμός της χρήση του κινητού τους τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και ενώ βρίσκονται κοντά σε παιδιά - πλήρης απαγόρευση χρήσης του κινητού κατά τη διάρκεια του μαθήματος
· Μεταφορά του κινητού στο σχολείο από παιδιά: επανεξέταση της σχετικής με το θέμα εγκυκλίου του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
· Μέση Εκπαίδευση:
· Μαθητές: απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος (συμφέρον του παιδιού, δικαίωμα στην εκπαίδευση)
· Μεταφορά κινητού τηλεφώνου στο σχολείο και χρήσης του σε χρόνο που δεν έχουν μάθημα: αντικείμενο διαβούλευσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας με βάση γενικότερες οδηγίες που θα εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αφού διαβουλευτεί με την ΠΣΕΜ.
· Εκπαιδευτικοί: απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
· Φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση μαθητών και/ή εκπαιδευτικών / χρήση του υλικού: παραβίαση της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής, παράνομη διακίνηση προσωπικών δεδομένων και, ενδεχομένως, ποινικό αδίκημα.
· Ωστόσο: το ότι ορισμένοι παρανομούν κάνοντας κακή χρήση των κινητών τους τηλεφώνων δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή δικαιολογία για την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.
· Λήψη μέτρων για την προστασία των παιδιών: δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαντλείται σε οδηγίες και απαγορεύσεις.
· Από κοινού την ευθύνη της πολιτείας και της οικογένειας να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν τις γνώσεις και να διαμορφώσουν τις στάσεις και τις δεξιότητες που να τους επιτρέπουν να λαμβάνουν αποφάσεις και να κάνουν επιλογές ικανές να τους προστατεύουν από τους όποιους κινδύνους.
Ø Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση αλλά και η κατάχρηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το κινητό
Ø Ενδυνάμωση παιδιών ώστε να είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν με μέτρο και στα πλαίσια της νομιμότητας
Ø Ενδυνάμωση της οικογένειας με επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές εκστρατείες, για να ανταποκριθεί με επιτυχία στην εν λόγω ευθύνη της.
Ø Σαφής ρύθμιση του θέματος ούτως ώστε, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, να γνωρίζουν τι ισχύει σε σχέση με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με γενικούς κανόνες για όλα τα σχολεία, τους οποίους θα εκδώσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπό μορφή εγκυκλίων είτε με την υιοθέτηση εσωτερικών κανονισμών στο επίπεδο της σχολική μονάδας.
Ø Απαραίτητη η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στη διαμόρφωση των κανόνων
Ø Δημοτικό: η διαβούλευση θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια του σχολείου με τους μαθητές αλλά και με τους γονείς σε επίπεδο Συνδέσμων Γονέων
Ø Γυμνάσιο και Λύκειο: διάλογος - θεσμοθέτηση κανόνων που θα υιοθετηθούν με διαφάνεια και θα είναι σαφείς

Αποτέλεσμα παρέμβασης: Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και αναφορές από τα ΜΜΕ


Γ) Ετοιμασία Οδηγού για Μαθητικά Συμβούλια


Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παράπονα που της υποβλήθηκαν και επαφές που έχει με τα παιδιά

Τύπος παρέμβασης: εν εξελίξει ετοιμασία οδηγού για Μαθητικά Συμβούλια

Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

· Φαίνεται ότι ο στόχος της συμμετοχής των παιδιών στις διαδικασίες λήψης απόφασης στο σχολείο μέσα από τη λειτουργία των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων δεν επιτυγχάνεται σε όλα τα σχολεία
· Ποικίλες προκλήσεις: πιθανόν λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, της αρνητικής αντιμετώπισης της διεύθυνσης ή της άγνοιας βασικών στρατηγικών
· Ετοιμασία οδηγού που θα ενισχύσει τα μαθητικά συμβούλια στο έργο τους από μαθητή σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου: επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και νομοθεσίας - απόψεις και εμπειρίες των ίδιων των παιδιών → διαβούλευση με προέδρους κεντρικών μαθητικών συμβουλίων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου

   Αναμενόμενο αποτέλεσμα παρέμβασης: Αποστολή του Οδηγού σε όλα τα σχολεία


   Δ) Παγκύπρια έρευνα για τα παιδιά μεταναστών


   Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παράπονα που της υποβλήθηκαν, σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο και στα ΜΜΕ και επαφές που έχει με τα παιδιά

   Τύπος παρέμβασης: εν εξελίξει έρευνα

   Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

   · Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: δικαιώματα των παιδιών για προστασία από διακρίσεις ή κακομεταχείριση, για πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και υπηρεσίες υγείας, για ελευθερία έκφρασης και συμμετοχής
   · Παιδιά μεταναστών: ανήκουν στις ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, λόγω του καθεστώτος παραμονής των ιδίων και των γονέων τους, λόγω της οικονομικής κατάστασης ή της διαφορετικότητάς τους από την πλειοψηφία. Συχνά θύματα εκμετάλλευσης, δυσμενών διακρίσεων, ρατσιστικών ή ξενοφοβικών συμπεριφορών.
   · Ανάγκη για μια παγκύπρια έρευνα που να διερευνά την κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο: συνθήκες, προβλήματα και ανάγκες, απόψεις, ανησυχίες, συναισθήματα για την ένταξή τους στην κυπριακή κοινωνία και, πιο συγκεκριμένα, στο εκπαιδευτικό σύστημα

   Αναμενόμενα αποτελέσματα: αντιπροσωπευτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση βέλτιστων πρακτικών διεθνώς, υποβολή πρακτικών εισηγήσεων για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, υποβολή προτάσεων για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τα παιδιά μεταναστών   Ε) Πρόγραμμα Επισκέψεων της Επιτρόπου σε σχολεία


   Πώς ασχολήθηκε με το θέμα η Επίτροπος: αρμοδιότητές της για διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού /εξασφάλιση των απόψεων των παιδιών και προώθηση της ενημέρωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους

   Τύπος παρέμβασης: δύο προγράμματα για παιδιά

   Ø Πρόγραμμα Επισκέψεων σε σχολεία «Δώσε φωνή στην άποψή σου»: επισκέψεις σε σχολεία από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
   Ø Πρόγραμμα της επίσκεψης: συναντήσεις με τη διευθυντική ομάδα, τον καθηγητικό σύλλογο και το κεντρικό μαθητικό συμβούλιο του σχολείου, σύντομος χαιρετισμός στη μαθητική συγκέντρωση και βιωματικό διαδραστικό εργαστήριο με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τμημάτων του σχολείου, οι οποίοι επιλέγονται από τα ίδια τα παιδιά
   Ø Σχολεία που ήδη επισκέφθηκε φέτος: Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, το Λύκειο Κύκκου Πάφου, Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού Ορεινής, Λύκειο Παλλουριώτισσας. Προγραμματισμένη επίσκεψη στο Λανίτειο Λύκειο Α’ Λεμεσού (27/1/2011)
   Ø Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Δικαιωματοχώρα»: για ομάδες παιδιών ηλικίας Προδημοτικής και Δ’ τάξης Δημοτικού στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γραφείου
   Ø Τα παιδιά συνομιλούν με την Επίτροπο και πληροφορούνται για τα δικαιώματά τους μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν ήδη παιδιά του Δημοτικού Σχολείο Δερύνειας και προγραμματίζεται να το παρακολουθήσουν παιδιά του Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου, του Δημ.Σχολείου Πεύκιου Γεωωργιάδη, του Δημ.Σχολείου Ανάγυιας και του Δημ.Σχολείου Καλού Χωριού Ορεινής.

   Στ) Θέσεις της Επιτρόπου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση


   Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από δημοσιεύματα και επαφές με παιδιά

   Τύπος παρέμβασης: επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού (19/3/2009) και υπόμνημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας (7/9/2010)

   Θέση της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

   · Ανάγκη για συνεχή δημόσιο διάλογο και διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τους οργανωμένους φορείς των παιδιών, ώστε να δοθεί στα ίδια τα παιδιά η ευκαιρία να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις σε όλα τα στάδια εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.

    Ζ) Θέσεις της Επιτρόπου για την αντικοινωνική συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου


    Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παράπονα που της υποβλήθηκαν, σχετικά δημοσιεύματα και επαφές με παιδιά

    Τύπος παρέμβασης: δημόσιες παρεμβάσεις (10/2/2010 και 1/3/2010)

    Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

    · Το παιδί που εκδηλώνει αντικοινωνική συμπεριφορά είναι ουσιαστικά το θύμα. Η αντικοινωνική συμπεριφορά δεν αποτελεί το πρόβλημα, αλλά το μέσο εκδήλωσης του προβλήματος.
    · Σημαντικός ο τρόπος παρουσίασης σχετικών περιστατικών από τα ΜΜΕ: δεν πρέπει να δίνονται στοιχεία για το παιδί ή να θυματοποιείται.
    · Ανάγκη διυπηρεσιακών προσεγγίσεων στα θέματα που αφορούν τα παιδιά

     Η) α. Παιδιά και ΜΜΕ: Παιδιά ως θεατές


     Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: παραπομπή από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης σχετικά με τον τρόπο που προβλήθηκε είδηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού στα κεντρικά δελτία ειδήσεων

     Τύπος παρέμβασης: δημόσια θέση (5/1/2011), αποστολή θέσης στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου

     Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

     · Παρακολούθηση βίας μέσω της τηλεόρασης → ζημιογόνες συνέπειες στα παιδιά: εκμάθηση επιθετικών στάσεων και συμπεριφορών, απευαισθητοποίηση έναντι στη βία και στα θύματά της, αύξηση του φόβου θυματοποίησης
     · Ειδησεογραφικά προγράμματα: παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με τη βία και τον πόνο, υπερτονισμός εγκλήματος, αισθησιακή παρουσίαση της βίας → αρνητικές συνέπειες στα παιδιά – θεατές: ποικίλες συναισθηματικές αντιδράσεις (φόβος, ανησυχία, άγχος, διαταραχές ύπνου, μετατραυματικές διαταραχές, επιθετικότητα, καλλιέργεια στάσης ότι η βία είναι ένα δικαιολογημένο μέσο προστασίας ή μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων, απευαισθητοποίηση έναντι στη βία)
     · Συνεπώς: η παρακολούθηση ειδήσεων θα πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά για παιδιά κάτω των 8 ετών. Όμως τα παιδιά δεν πρέπει να μείνουν εξολοκλήρου μακριά από ειδήσεις → δημιουργία προστατευτικού πλαισίου αρχών, κατευθυντήριων γραμμών και πρακτικών
     · Επαγγελματίες των ΜΜΕ: αυστηρή εφαρμογή επαγγελματικών και δεοντολογικών κριτηρίων όπως καθορίζονται από τα διεθνή σώματα
     · Επίσης: αποφυγή λεπτομερών αναφορών για περιστατικά βίας, ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα ενημέρωσης του κοινού και προστασίας θυμάτων – υπόπτων, αποφυγή στιγματισμού παιδιών, αποφυγή χρήσης γλώσσας που πιθανόν να προωθεί βία, παρουσίαση μόνο σχετικών πληροφοριών για θύματα και υπόπτους, αποφυγή χρήσης αισθησιακής και περιγραφικής γλώσσας για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης

      Αποτέλεσμα παρέμβασης: σταδιακή συμμόρφωση των ΜΜΕ με τις υποδείξεις της Επιτρόπου


      Η) β. Συμμετοχή παιδιών στα ΜΜΕ


      Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παρακολούθηση των ΜΜΕ, σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο και παράπονα που της υποβλήθηκαν

      Τύπος παρέμβασης: δημόσια παρέμβαση (12/10/2010)

      Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

      · Συμμετοχή των παιδιών σε καλλιτεχνικής φύσεως δραστηριότητες: με μεγάλη ευαισθησία και προσοχή, έχοντας πάντα ως βασικό οδοδείχτη τις Αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ,
      · Στόχος: ανάγκη για μια πιο παιδοκεντρική, ευαισθητοποιημένη και αξιοπρεπή παρουσία των παιδιών στα ΜΜΕ και το χώρο του θεάματος και όχι απομάκρυνση ή απουσία των παιδιών από τα καλλιτεχνικά δρώμενα

       Αποτέλεσμα παρέμβασης: συμμόρφωση του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού με τις υποδείξεις της Επιτρόπου


       Η) γ. Προβολή περιπτώσεων παιδιών από τα ΜΜΕ


       Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παρακολούθηση των ΜΜΕ και σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο

       Τύπος παρέμβασης: δημόσια παρέμβαση (26/4/2010)

       Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

       · Στόχος της παρέμβασης: θεμελίωση μιας νέας αντίληψης όσον αφορά το παιδί και την παιδικότητα με αποτέλεσμα την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδιαίτερα της αξιοπρέπειάς του
       · Η προβολή παιδιών από τα ΜΜΕ πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή : κίνδυνος για παραβίαση δικαιωμάτων, στιγματισμό, ζημιά, πόνο
       · Γνώμονας πάντοτε το συμφέρον του παιδιού
       · Προβολή της εικόνας του ίδιου του παιδιού: δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, άρα συνίσταται η αποφυγή της

        Αποτέλεσμα παρέμβασης: σταδιακή συμμόρφωση των ΜΜΕ με τις υποδείξεις της Επιτρόπου


        Θ) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

        Πώς ασχολήθηκε με το θέμα η Επίτροπος: διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού / ευαισθητοποίηση - ενημέρωση των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά μέσα στις αρμοδιότητες της Επιτρόπου

        Σχετικές δράσεις Επιτρόπου:
        · Διοργάνωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας δύο εκπαιδευτικών τριημέρων για εκπαιδευτικούς με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά» (2009 και 2010), ημερίδας για Διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης, τριών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για φοιτητές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων για κοινωνικούς λειτουργούς και δικηγόρους
        · Συμμετοχή με ομιλία και βιωματικό εργαστήρι σε ημερίδα για τους συμβούλους της Μέσης Εκπαίδευσης
        · Έκδοση οδηγού για εκπαιδευτικούς «Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και ενημερωτικού υλικού, που αποστάληκε σε όλα τα σχολεία της Κύπρου.


        I) Θέσεις της Επιτρόπου για την επιχορήγηση αγοράς υπολογιστή για όλους τους μαθητές

        Πώς περιήλθε το θέμα στην αντίληψη της Επιτρόπου: από παράπονα που της υποβλήθηκαν από παιδιά
        Τύπος παρέμβασης: επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού (15/10/2009)

        Θέσεις της Επιτρόπου σχετικά με το θέμα:

        · Επιχορήγηση αγοράς Η/Υ: κοινωνική παροχή → πρέπει να απευθύνεται σε όλους, στη βάση των καθιερωμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων
        · Επιχορήγηση μόνο για τα παιδιά των δημοσίων σχολείων: στηρίζεται σε μη θεσμοθετημένο κριτήριο → δυσμενής διάκριση εις βάρος παιδιών ιδιωτικών σχολείων


         Αποτέλεσμα παρέμβασης: απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συμπερίληψη των παιδιών ιδιωτικών και εσπερινών σχολείων στην επιχορήγηση αγοράς υπολογιστή (βλ. ανακοίνωση Επιτρόπου 21/12/2010)

        ΙΑ) Ομάδα Εφήβων Συμβούλων– Συνάντηση ΕΝΥΑ στο Στρασβούργο

        Πώς ασχολήθηκε με το θέμα η Επίτροπος: εξασφάλιση των απόψεων των παιδιών και προώθηση της ενημέρωσής τους σχετικά με τα δικαιώματά τους μέσα στις αρμοδιότητές της
        Σχετικές δράσεις Επιτρόπου: σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (Φεβρουάριος 2010)
        · 30 αγόρια και κορίτσια 13 ως 17 ετών, από όλες τις επαρχίες της Κύπρου
        · Συναντήσεις ομάδας κάθε δύο μήνες – συζήτηση για θέματα που αφορούν στα Δικαιώματα του Παιδιού
        · Συνάντηση με την Επίτροπο δύο φορές το χρόνο συναντώνται με την Επίτροπο
        · Διάρκεια θητείας: 1 χρόνος
        · Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΝΥΑ
        · Επιλογή μελών ΟΕΣ: 12 μέλη της Παιδοβουλής, 12 μέλη της ΠΣΕΜ και των ΕΣΕΜ, 3 έφηβοι υπό τη νομική φροντίδα της Διευθύντριας των ΥΚΕ και 3 έφηβοι από σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ΖΕΠ
        · Κριτήρια:
        ü Συμμετοχή ίσου αριθμού κοριτσιών και αγοριών
        ü Συμμετοχή εφήβων από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (13-17 ετών)
        ü Συμμετοχή εφήβων από όλες τις επαρχίες της Κύπρο
        ü Συμμετοχή εφήβων με αναπηρίες, μεταναστών, προσφύγων
        ü Συμμετοχή εφήβων που ζουν μακριά από τις φυσικές τους οικογένειες

        Συνάντηση ΕΝΥΑ στο Στρασβούργο:
        · 7 - 9 Οκτωβρίου 2010: συνάντηση των εκπροσώπων των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των χωρών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΝΥΑ (ENOC Network of Youth Advisors) με τίτλο “YOUR RIGHTS IN YOUR HANDS: EXPRESS YOURSELF BEFORE YOUR DEFENDERS”.
        · 35 έφηβοι από 16 οργανισμούς για τα Δικαιώματα του Παιδιού
        · Για πρώτη φορά ευκαιρία στους εφήβους να παρουσιάσουν, σε κοινή συνάντηση με τους Επιτρόπους, τις δικές τους προτάσεις πάνω στα θέματα της Βίας, της Εκπαίδευσης των Νέων Τεχνολογιών και της Υγείας, όπως προέκυψαν μέσα από συζήτηση στο forum του ΕΝΥΑ και από συζητήσεις των ομάδων Εφήβων Συμβούλων σε εθνικό επίπεδο. Συζήτηση μεταξύ των Επιτρόπων και των παιδιών γύρω από τα τέσσερα θέματα.       Κατεβάστε το αρχείο Word ενημερωση ΠΣΕΜ.doc


       Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

       Back To Top